Geofilter: Mainonta paikallisille ja alueellisille kohderyhmille sosiaalisessa mediassa.

Geosuotimia käytetään mainosten kohdennettuun lähettämiseen. Facebookin mainostenhallinnassa jokaisella mainostajalla on mahdollisuus lähettää mainoksiaan tarkalle kohderyhmälle. Geosuodattimien avulla voidaan luoda erityisiä tapahtumia, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voimme määrittää, että mainoksemme näytetään vain Berliinin valuma-alueelta tai tarkemmin sanottuna Berliinin kaupungin alueelta tuleville henkilöille.

Reaaliaikainen geosuodatin tapahtumia varten

Kuten olemme jo kertoneet Big Data -artikkelissamme, myös geosuodattimessa on kyse suuren määrän tietojen keräämisestä. Mitä enemmän tietoja yrityksellä on käytössään, sitä tarkemmin voidaan luoda kohderyhmiä ja yksittäisiä klustereita. Suurilla sosiaalisilla verkostoilla, kuten Facebookilla, on reilusti yli miljardi käyttäjää. Se tarkoittaa, että yli miljardi ihmistä antaa alustalle tietoja itsestään, ideoistaan, kiinnostuksen kohteistaan, ystävistään ja paljon muuta. Tämän perusteella voidaan luoda kohderyhmiä yrityksille. Näitä kohderyhmiä voidaan suodattaa iän tai kiinnostuksen kohteiden lisäksi myös maantieteellisten tietojen perusteella. Maantieteellinen haku toimii jopa reaaliajassa.

Jos haluat mainostaa tapahtumaa, esimerkiksi konserttia tai klubi-iltaa, voit käyttää sosiaalisia verkostoja, kuten Facebookia, puhutellaksesi ihmisiä lähiympäristössä. Jos esimerkiksi Berlin Mitte Stadtissa on tänään konsertti, voimme kohdistaa mainonnan kaikille niille ihmisille, jotka ovat tänään Berliinissä mutta eivät asu siellä. Jakamalla kohderyhmät samalla tavalla kuin esimerkiksi ikä- tai kiinnostuksen kohderyhmien mukaan voimme suunnitella mainoksia entistä tehokkaammin. Näin vältetään sirontahäviöt.

Facebook-mainokset? Opi askel askeleelta ja ilmaiseksi: Facebook-mainokset ja kampanjat.