Analytiikka – Mitä on analytiikka? Kustannukset, Google & Co.

Analytiikka käsittelee käyttäjien käyttäytymisen arviointia. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että meillä on tietoa siitä, mitä käyttäjät tekevät tai eivät tee sivulla tai sosiaalisessa verkostossa.

Tietojen kohdennettu arviointi analyysia varten

Verkkosivujen, verkkokauppojen, sosiaalisen median kanavien ja monien muiden verkkopohjaisten ratkaisujen analysointiohjelmat auttavat tekemään päätöksiä, optimoimaan tarjouksia ja myös tarkentamaan uusia tarjouksia etukäteen.

  • Mitä käyttäjät tai fanit ovat tehneet?
  • Minkä sisällön kanssa he olivat vuorovaikutuksessa?
  • Minkä mediasisällön kohdalla faniemme sitoutuminen oli suurempaa tai pienempää? Avainsana: optimointi

Mitä tarkempi data-analyysi on, mitä parempi algoritmi on, sitä enemmän tuloksia voidaan saada käytettävissä olevista tiedoista. Tämän vuoksi sosiaalisten verkostojen mainostajien on tärkeää olla läsnä alustoilla, joilla on paljon tietoja käyttäjistään ja jotka paljastavat niitä. Mitä enemmän tietoja sosiaalisella media-alustalla on, sitä kohdennetumpaa tietoa se voi levittää. Mitä kohdennetummin informaatio siroaa, sitä pienemmät ovat sirontahäviöt. Siksi yritykset ja virastot investoivat paljon rahaa käyttäjätietojen analysointiin.

Google Analyticsin kaltaiset ohjelmat auttavat tässä, sillä ne voivat esimerkiksi näyttää, miten sosiaalisista verkostoista tuleva liikenne on muuntunut verkkokaupassamme. Voimme sitten käyttää tätä muuntokurssia perustana arvioitaessa eri verkostoja tai kampanjoita. Näin voimme vertailla myynninedistämistoimia, ryhmiä ja yksittäisiä sosiaalisia kanavia keskenään. Näin voit integroida Google Analyticsin.

Mitä on analytiikka?

Analyysissä tarkastellaan käyttäjien käyttäytymistä, kuten viipymisaikaa ja vuorovaikutusta, mutta myös toistuvia käyttäjiä ja heidän käyttäytymistään. Tästä voidaan muodostaa monia ryhmiä, joista puolestaan voidaan johtaa tiettyjä käyttäjäryhmiä, joiden käyttömatkaa voidaan tarkentaa tulosten avulla.

Tämä alkaa yksittäisestä sivusta, jota tarkistamme ja tarkennamme hylkäysprosentin tai yksittäisten kuvakkeiden klikkausprosentin perusteella (A/B-testit). Jos 17,83 prosenttia klikkaa vihreää, suurta painiketta ja vain 2,57 prosenttia keltaista painiketta, valitsemme selvästi vihreän.

Mutta analytiikka voi tehdä vielä enemmän. Analyysiemme perusteella optimoimme yksittäiset tarjoukset sanamuotoa myöten eri kohderyhmille. Jos esimerkiksi markkinoimme tiettyä temaattista tarjousta, jonka kohderyhmä on 50-vuotiaat, käytämme erilaista lähestymistapaa kuin nuoremmille kohderyhmille. Samalla tiedot voidaan jäsentää yksinkertaisemmin, jotta ne ovat helpommin hahmotettavissa iän mukaan. Pidättäydymme näyttävästä videosisällöstä kuvaelokuvien avulla; sen sijaan painotamme paljon faktatietoa. Erilaista tarjontaa, esim. eri tuotetta, varten määritetään täysin erilainen ulkoasu, joka on värikäs ja huomiota herättävä ja jota tuetaan upottamalla sosiaalista mediaa, esim. YouTubea ja Pinterestiä.

Analyysin avulla voimme siis myös valvoa ja optimoida tiettyjä käyttäytymismalleja ja tarkentaa tarjouksia, jotta voimme muuntaa yksittäisiä kohderyhmiä entistä paremmin.

Google Analytics -kustannukset?

Suosittelemme, että käytät Googlen ratkaisuja kaikissa yksittäisissä projekteissa. Miksi?

  1. Integroi Google Pixel joka tapauksessa, esimerkiksi Analyticsia tai Google Searchia (entiset Webmaster Tools) varten jne.
  2. Google Analytics ei maksa rahaa

Muut analyysiohjelmistot maksavat 200-300 euroa kuukaudessa.

Analytiikka – käyttäjien käyttäytymisen arviointi

  • Antaa tietoa siitä, mitä käyttäjät tekevät ja mitä eivät tee verkkosivustollamme.
  • Auttaa tekemään päätöksiä tarjouksista ja optimoimaan niitä
  • Mitä enemmän tietoja sosiaalisen median alustalla on, sitä kohdennetumpaa tietoa se voi jakaa.
  • Analyysissä otetaan huomioon muun muassa viipymisaika, vuorovaikutus ja palaavat käyttäjät.
  • Analytiikan avulla voidaan määrittää tarkka kohderyhmä, mikä on tärkeä näkökohta myöhemmässä markkinoinnissa.