Rekrytointitoimisto: Etsi hyviä työntekijöitä! Näin se toimii

Rekrytointitoimisto – Pätevien työntekijöiden etsimisestä voi tulla yrityksille suuri haaste. Nykyään, kun digitalisaatio lisääntyy, internet tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia houkutella potentiaalisia työntekijöitä. Rekrytointitoimistoilla on tässä yhä tärkeämpi rooli, sillä ne tarjoavat kokonaisvaltaista tukea työntekijöiden rekrytoinnissa. Tässä artikkelissa opit, mitä rekrytointitoimenpiteitä on tarjolla ja mitä sinun kannattaa etsiä rekrytointitoimistoa valitessasi. Lisäksi kerromme, milloin on järkevää palkata rekrytointitoimisto ja mikä tekee hyvän rekrytointitoimiston. Jos siis haluat tietää, miten löydät täydellisen rekrytointitoimiston, sinun kannattaa ehdottomasti lukea eteenpäin.

Miten löytää täydellinen rekrytointitoimisto

Yhä useamman työnantajan on yhä vaikeampi täyttää avoimia työpaikkoja oikeilla työntekijöillä. Tästä syystä yhä useammat yritykset päättävät antaa tämän tehtävän rekrytointitoimistojen tehtäväksi. Tässä artikkelissa kerromme, mitä rekrytointitoimistoa valitessasi kannattaa ottaa huomioon.

Mikä on rekrytointitoimisto?

Toisin kuin headhunterit tai rekrytointitoimistot, rekrytointitoimistot tarjoavat kokonaisvaltaista tukea työntekijöiden rekrytoinnissa. Tähän kuuluvat esimerkiksi työnantajabrändäys, aktiivinen hankinta, hakijamatkat, suorituskykymarkkinointi tai rekrytointi. Kokonaisvaltaisen tuen ansiosta avoimet työpaikat voidaan usein täyttää sopivimmilla ehdokkailla mahdollisimman nopeasti.

Miten rekrytointi toimii nykyään?

Rekrytointi on muuttunut huomattavasti viime vuosina. Nykyään työpaikkailmoituksia ei enää juurikaan julkaista lehdissä. Klassinen rekrytointi on korvattu yhä enemmän digitalisaation tarjoamilla kanavilla. Näitä ovat esimerkiksi verkkolomakkeet, sähköiset työpaikkapörssit, aktiivinen hankinta tai erityisesti luodut henkilöstömarkkinointikampanjat, jotka ohjaavat potentiaalisia työntekijöitä haluttuihin kohteisiin.

Mitä rekrytointitoimenpiteitä on olemassa?

Digitalisaatio avaa rekrytointitoimistoille lukuisia mahdollisuuksia houkutella potentiaalisia työntekijöitä internetin kautta. Se, mitkä toimenpiteet ovat sopivia, riippuu kuitenkin yleensä myös kohderyhmästä. Seuraavassa on lueteltu yleisimpiä rekrytointitoimenpiteitä, joita voit käyttää työntekijöiden onnistuneeseen rekrytointiin internetin kautta.

Yleisimmät rekrytointitoimenpiteet digitalisaation aikakaudella:

 • Urasivu etusivulla
 • Kolmannen osapuolen työpaikkataulut
 • Nykyaikainen työnantajabrändäys
 • Työpaikkailmoitukset sosiaalisessa mediassa
 • Suorituskykyiset markkinointikampanjat
 • Aktiivinen hankinta sosiaalisessa mediassa

Erityisesti nuorten lahjakkuuksien houkuttelemiseksi internet on nykymaailmassa olennaisen tärkeä. Tästä syystä kaikkien yritysten on äärimmäisen tärkeää rakentaa vahva digitaalinen läsnäolo, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä tulevaisuudessa. Tässä haasteessa nykyaikaiset rekrytointitoimistot astuvat kuvaan.

Milloin kannattaa palkata rekrytointitoimisto?

Työskentely rekrytointitoimiston kanssa voi olla hyödyllistä useista syistä. Alla on lueteltu yleisimmät syyt, miksi yritykset valitsevat yhteistyön:

 • Omien työntekijöiden taakan keventäminen
 • Sisäisten resurssien puute
 • Oman tietämyksen kirjon laajentaminen
 • Riittämätön pätevyys
 • Nykyisten toimenpiteiden täydentäminen

Kuinka paljon rekrytointitoimisto maksaa?

Siihen, kuinka paljon rekrytointitoimisto maksaa, ei voida vastata yleisellä tasolla. Se riippuu yleensä siitä, mitä edellä mainituista toimenpiteistä aiotaan toteuttaa. Näin ollen kustannukset on laskettava erikseen. Monet rekrytointitoimistot tarjoavat tässä yhteydessä ilmaisia konsultaatioita, jotta tarpeet voidaan määrittää.

Millainen on hyvä rekrytointitoimisto?

Hyvälle rekrytointitoimistolle on yleensä ominaista, että sillä on jo asiakkaita. Ne esitellään usein tapaustutkimuksina rekrytointitoimistojen kotisivuilla. Lisäksi nykyaikainen rekrytointi perustuu tietoihin, mikä tarkoittaa, että kaikki olennaiset tunnusluvut ovat arvioitavissa. Tämä on erityisen tärkeää yrityksille, kun on kyse kustannus-hyötylaskelmasta.

Johtopäätös: Tämän vuoksi sinun pitäisi palkata rekrytointitoimisto.

Yritysten, joilla on tällä hetkellä vaikeuksia rekrytoida työntekijöitä, tulisi käyttää rekrytointitoimiston palveluja. Sillä usein nykyisiä haasteita ei voi ratkaista itse. Varsinkin silloin, kun rekrytointi on järjestettävä kokonaan uudelleen, on erittäin järkevää käyttää rekrytointitoimiston palveluja, jotta avoimet työpaikat saadaan täytettyä.

✔️ Oppiminen
✔️ Rekrytointitoimistot tarjoavat kokonaisvaltaista tukea työntekijöiden rekrytoinnissa.
✔️ Verkkomarkkinointivälineet ja aktiivinen hankinta ovat olennaisia toimenpiteitä nykyaikaisessa työntekijöiden rekrytoinnissa.
✔️ Rekrytointitoimisto voi helpottaa yritysten toimintaa ja täydentää olemassa olevia toimenpiteitä.
✔️ Hyvälle rekrytointitoimistolle on ominaista asiakkaiden menestys ja tietoon perustuva rekrytointi.
✔️ Rekrytointitoimiston palkkaamisen kustannukset riippuvat yksilöllisistä tarpeista, ja ne voidaan määrittää ilmaisissa neuvotteluissa.
✔️ Työskentely rekrytointitoimiston kanssa voi olla järkevää, jos rekrytointi on uudistettava kokonaan.