Verkkokaupan suunnittelutoimisto: UI, UX ja yritysmuotoilu

Verkkokaupan suunnittelutoimisto – Verkkokaupan lisääntyessä ammattimainen ja menestyksekäs verkkoläsnäolo on välttämätöntä. Sähköisen kaupankäynnin suunnittelutoimisto auttaa yrityksiä rakentamaan ja ylläpitämään vahvaa verkkoläsnäoloa. Tässä oppaassa opit kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää verkkokaupan suunnittelutoimiston palveluista, UI:n ja UX:n merkityksestä sekä johdonmukaisen yrityssuunnittelun hyödyistä. Saat myös tietää, miksi yhteistyö erikoistuneen toimiston kanssa voi lisätä yrityksesi menestystä pitkällä aikavälillä. Lue eteenpäin ja inspiroidu mahdollisuuksista, joita sähköisen kaupankäynnin suunnittelutoimisto voi tarjota sinulle.

Verkkokaupan suunnittelutoimisto: Mitä sinun pitäisi tietää?

Sähköisestä kaupankäynnistä on tullut paljon tärkeämpää viime vuosina. Lukuisat yritykset ovat ymmärtäneet, että vahva verkkoläsnäolo on nykyään olennaisen tärkeää oman yrityksen menestyksen kannalta. Verkkokaupan suunnittelutoimisto auttaa rakentamaan ammattimaisen ja menestyksekkään verkkoläsnäolon.

Mitä sähköisen kaupankäynnin suunnittelutoimisto tekee?

Sähköisen kaupankäynnin suunnittelutoimiston painopiste on ensisijaisesti mainosten ja asianmukaisten luovien materiaalien luomisessa. Se tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ymmärtääkseen tämän yksilölliset vaatimukset ja tavoitteet verkkoläsnäolon suhteen ja kehittää räätälöityjä ratkaisuja. Siihen kuuluu myymälän yleisen ylläpidon lisäksi huomiota herättävän yritysilmeen kehittäminen, houkuttelevan ja käyttäjäystävällisen verkkosivuston luominen sekä käyttäjäkokemuksen optimointi myymälässä, jotta verkkomyyntiä voidaan siten lisätä tuntuvasti.

Mitä ratkaisuja sähköisen kaupankäynnin suunnittelutoimisto tarjoaa?

Verkkokaupan suunnittelutoimisto huolehtii kaikista suunnittelunäkökohdista, jotka ovat välttämättömiä käyttäjäkokemuksen ja kaupan menestyksen optimoimiseksi. Tähän sisältyvät seuraavat palvelut: Kaikkien verkkokaupan suunnitteluun ja menestykseen tarvittavien näkökohtien kokonaisuus.

 • Mainosten suunnittelu
 • Luovuuden luominen
 • Corporate Designin kehittäminen
 • Verkkosivuston suunnittelu
 • Käyttöliittymän optimointi

Mitä tarkoitamme ”käyttöliittymällä” ja ”käyttäjäkokemuksella”?

Käyttöliittymä (UI) ja käyttäjäkokemus (UX) ovat kaksi termiä, joita käytetään ohjelmistojen ja verkkosovellusten suunnittelun ja kehittämisen yhteydessä. Erityisesti sähköisessä kaupankäynnissä nämä kaksi tekijää ovat ratkaisevia verkkokaupan menestyksen tai epäonnistumisen kannalta. Voit tutustua näihin termeihin täällä:

UI:n, UX:n ja yrityssuunnittelun merkitys sähköisen kaupankäynnin menestykselle.

Käyttöliittymä (UI)

Käyttöliittymällä tarkoitetaan verkkosivuston tai verkkokaupan käyttöliittymän visuaalista suunnittelua. Siihen kuuluu asiaankuuluvien elementtien suunnittelu ja järjestely, kuten esim. seuraavat:

 • Valikko / Navigointi
 • Painikkeet
 • Tekstikentät
 • Kuvat

Tavoitteena on yksinkertainen ja houkutteleva sivun ulkoasu, joka välittää myös selkeän brändiviestin. Näin käyttäjä voi toimia helposti ja intuitiivisesti kaupassa.

Käyttäjäkokemus (UX)

UX on lyhenne sanoista ”user experience” (käyttäjäkokemus), ja sillä tarkoitetaan käyttäjän kokonaiskokemusta verkkosivustolla. Siihen sisältyy muun muassa

 • Käyttäjäystävällisyys
 • Mobiiliystävälliset mukautukset
 • Latausajat
 • Sisällön ymmärrettävyys
 • Tehokkuus, jolla tehtävä voidaan suorittaa

Ammattimainen sähköisen kaupankäynnin suunnittelutoimisto tekee ensin kattavan kohderyhmäanalyysin. (Tulevista) käyttäjistä saatujen tietojen perusteella laaditaan verkkosovelluksen konseptointi, joka muodostaa perustan kohdennetulle käyttäjäkokemukselle.

Kuinka kasvattaa liikevaihtoa huomattavasti UI:n ja UX:n avulla?

Houkutteleva käyttöliittymä (UI) ja positiivinen käyttäjäkokemus (UX) ovat ratkaisevan tärkeitä verkkokaupan menestyksen kannalta, sillä ne vaikuttavat suoraan myyntiin. Tämä tapahtuu seuraavien tekijöiden avulla:

 • Lisää muuntokurssia
 • Hyökkäysprosentin vähentäminen
 • Myönteisen markkinointi-identiteetin luominen
 • Hakukoneoptimoinnin (SEO) lisääminen
 • Toistuvien ostojen luominen

Miksi tarvitsen yritysmuotoilua?

Lisäksi on tärkeää, että brändin ulkoasu on johdonmukainen kaikilla alustoilla – sekä suunnittelussa että viestinnässä.

Niin sanottu corporate design on avain yhtenäisen ja siten tunnistettavan brändin rakentamiseen. Siihen kuuluu värien, fonttien ja grafiikan käyttö, ja sitä olisi sovellettava johdonmukaisesti eri alustoilla. Vahva corporate design auttaa vahvistamaan kestävästi asiakkaiden luottamusta yritykseen ja lisäämään brändin tunnettuutta.

Milloin minun pitäisi palkata sähköisen kaupankäynnin suunnittelutoimisto?

Erityisesti silloin, kun yrityksellä itsellään ei ole riittävästi kokemusta ammattimaisen ja menestyksekkään verkkoläsnäolon rakentamisesta, on syytä kääntyä sähköiseen kaupankäyntiin erikoistuneen suunnittelutoimiston puoleen. Kokeneen toimiston palkkaaminen on suositeltavaa myös seuraavissa tilanteissa:

 • Uuden verkkokaupan luominen
 • Olemassa olevan verkkokaupan uudelleensuunnittelu
 • Mainosten luominen
 • Alhainen muuntokurssi
 • Kansainvälistyminen

Johtopäätös: Sähköisen kaupankäynnin suunnittelutoimiston kanssa työskentely lisää pysyvästi konversioita ja myyntiä.

Erikoistunut sähköisen kaupankäynnin suunnittelutoimisto auttaa sinua rakentamaan johdonmukaisen ja menestyksekkään verkkoläsnäolon. Toimisto kehittää räätälöityjä sähköisen kaupankäynnin suunnitteluratkaisuja, jotka on räätälöity käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin. Kohdennettujen UI- ja UX-strategioiden avulla myös käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus paranevat näkyvästi. Yhtenäisen yrityssuunnittelun soveltaminen kaikilla alustoilla takaa myös vahvan tunnettuusarvon ja vahvistaa asiakkaiden luottamusta brändiin pitkällä aikavälillä. Yhdessä nämä toimenpiteet saavat aikaan huomattavan kasvun konversioluvuissa ja myynnissä.

Aihe Tämä on tärkeää
UI ja UX Käyttöliittymä ja käyttöliittymä ovat ratkaisevan tärkeitä verkkokaupan menestyksen kannalta, sillä ne vaikuttavat suoraan myyntiin.
Corporate Design Yhtenäinen ulkoasu kaikilla alustoilla vahvistaa asiakkaiden luottamusta yritykseen ja lisää brändin tunnettuutta.
Sähköisen kaupankäynnin viraston merkitys Erikoistunut sähköisen kaupankäynnin suunnittelutoimisto auttaa kehittämään räätälöityjä sähköisen kaupankäynnin ratkaisuja ja lisää yrityksen menestystä.
Käyttäjäkokemus UI:n ja UX:n avulla kohdennettu käyttäjäkokemus parantaa käyttöliittymää ja johtaa korkeampiin konversioihin ja myyntiin.
Yhteistyö viraston kanssa Yhteistyö verkkokaupan suunnittelutoimiston kanssa lisää verkkopresenssien menestystä, ja sitä suositellaan erityisesti erityistilanteissa.