Tag Archive for: Työntekijät

Työnantajabränditoimisto: tehtävät, kampanjat, kustannukset

Employer Branding Agency – Haluatko houkutella yritykseesi erinomaisia työntekijöitä ja erottua kilpailijoista? Silloin hyvä työnantajabränditoimisto on välttämätön. Mutta mitä tällainen toimisto tarkalleen ottaen on ja mitkä ovat työnantajabrändäyksen tavoitteet? Tässä artikkelissa annamme kattavan katsauksen tärkeimpiin näkökohtiin ja näytämme, mitkä strategiat ja kannustimet auttavat pitämään työntekijät ja houkuttelemaan uusia lahjakkuuksia. Saat myös tietää, milloin on järkevää […]

Henkilökohtainen markkinointitoimisto: Etsi työntekijöitä läheltä

Henkilöstömarkkinointitoimisto – Yhä useammat yritykset turvautuvat henkilöstömarkkinointitoimistojen tukeen, jotta ne voivat pitää osaajat palveluksessaan pitkällä aikavälillä ja varmistaa työntekijöiden tyytyväisyyden korkean tason. Tällaisilla palveluntarjoajilla on tarvittava asiantuntemus ja kokemus menestyksekkäiden henkilöstömarkkinointistrategioiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tässä oppaassa opit, mitä henkilöstömarkkinointi tarkalleen ottaen tarkoittaa, mitä toiminta-alueita sillä on ja mitä etuja yhteistyö henkilöstömarkkinointitoimiston kanssa tarjoaa. Lue eteenpäin […]

Rekrytointitoimisto: Etsi hyviä työntekijöitä! Näin se toimii

Rekrytointitoimisto – Pätevien työntekijöiden etsimisestä voi tulla yrityksille suuri haaste. Nykyään, kun digitalisaatio lisääntyy, internet tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia houkutella potentiaalisia työntekijöitä. Rekrytointitoimistoilla on tässä yhä tärkeämpi rooli, sillä ne tarjoavat kokonaisvaltaista tukea työntekijöiden rekrytoinnissa. Tässä artikkelissa opit, mitä rekrytointitoimenpiteitä on tarjolla ja mitä sinun kannattaa etsiä rekrytointitoimistoa valitessasi. Lisäksi kerromme, milloin on järkevää palkata rekrytointitoimisto […]

E-Commerce Henkilöstön rekrytointitoimisto: Löydä henkilöstö!

E-Commerce Personnel Recruiting Agency – Ammattitaitoisista työntekijöistä pulaa sähköisessä kaupankäynnissä! Nykypäivän digitaalisessa maailmassa vahva verkkoläsnäolo on olennainen edellytys menestymiselle sähköisessä kaupankäynnissä. Pätevien ammattilaisten etsiminen on kuitenkin suuri haaste monille yrityksille. Sähköisen kaupankäynnin rekrytointitoimisto voi auttaa löytämään ja palkkaamaan oikeat ehdokkaat. Mutta mitä tekijöitä on otettava huomioon, kun rekrytoidaan sähköisen kaupankäynnin alalla, ja mitä vaihtoehtoja on […]

Työnantajabrändäys: Mitä se on? Vahvat ja myönteiset työnantajabrändit

Työnantajabrändäyksellä tarkoitetaan prosessia, jossa suunnitellaan ja kehitetään työnantajabrändi, joka välittää yrityksen imagoa ja identiteettiä työnantajana. Kyse on vaikuttamisesta potentiaalisten työntekijöiden, nykyisten työntekijöiden ja suuren yleisön mielikuviin, jotta yritys olisi houkutteleva työnantaja. PS: Täältä löydät kaiken tärkeän: Employer Branding Agency. Työnantajabrändäyksen tavoite Työnantajabrändäyksen tavoitteena on rakentaa vahva ja myönteinen työnantajabrändi, joka erottaa yrityksen muista työnantajista ja […]

Henkilöstömarkkinointi: (Potentiaalisten) työntekijöiden puhuttelu – määritelmä, tavoitteet ja toimenpiteet.

Henkilöstömarkkinointi – Se on pelkkää markkinointikäsitteiden soveltamista henkilöstöalalla. Kuten klassisessa markkinoinnissa, myös tässä tavoitteena on sovittaa yritys ja sen tuotteet kokonaisvaltaisesti yhteen nykyisten ja tulevien työntekijöiden asiakastarpeiden kanssa. Tämän seurauksena työntekijöitä ei pidetä niinkään ”resurssina” vaan enemmänkin ”asiakkaina”, jotka työnantajan on vakuutettava ja pidettävä kiinni pitkällä aikavälillä. Kohderyhmien osalta erotetaan toisistaan sisäinen markkinointi, joka kohdistuu […]

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset): mitä ne ovat? Määritelmä ja merkitys markkinoinnissa

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat talouden selkäranka. Esimerkiksi Saksassa niiden osuus kaikista sosiaalivakuutusmaksujen alaisista työpaikoista on yli 60 prosenttia, ja ne tuottavat yli puolet BKT:sta. Pk-yritysten merkitystä Saksan taloudelle ei siis voi yliarvioida. Mikä on pk-yritys? Mutta mitä pk-yritys tarkalleen ottaen on? EU:n määritelmän mukaan raja on 250 työntekijää, vaikka Saksassa pk-yrityksiksi katsotaan myös […]

Sosiaalisen median konsultointi: strategia, perustaminen, edistäminen – johtajat ja työntekijät

Social Media One Consulting – Neuvoja sosiaalisen median strategiaan! Ymmärtäminen. Kyky toimia Berliinissä, Hampurissa, Münchenissä, Düsseldorfissa, Kölnissä ja kaikkialla Saksassa. Ensisijainen tavoitteemme on strateginen konsultointi johtajille, mutta myös operatiivisempi konsultointi työntekijöille (joka näkyy myöhemmin työpajoissa/puheissa). Konsulttimme opettavat sinulle sosiaalisen median markkinoinnin avaimet. Sosiaalisen median toimiston menetelmät ja strategiat, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Pinterest & Co. […]

Gastronomia, käsityö, … Sosiaalinen media?! Ultra paikallinen markkinointi

Gastronomia, käsityö ja sosiaalinen media – Monet, joilla on gastronomia- tai käsityöyritys, ajattelevat usein itsekseen, että sosiaalisen median markkinointi ja mainonta sosiaalisissa verkostoissa ei tee minulle mitään hyvää! Markkinointi, mainokset, se on ”isojen miesten” asia. Onko se todella totta? Suora asiakassuhde kuin koskaan ennen Sosiaalisissa verkostoissa olet lähempänä nykyisiä asiakkaita ja erityisesti (!) potentiaalisia asiakkaita […]

Freelancerit: Ulkopuolinen henkilöstö, joka saa enemmän valtaa, tehtäviä, kustannuksia & Co.

Freelancerit – Yrityksen oma henkilöstö ei voi hoitaa kaikkia töitä. Jos tilaushuippuja syntyy tai tilaukset ovat yrityksen oman osaamisalueen ulkopuolella, käytetään freelancereita. Freelancer ulkoisen työntekijän työkaluna Freelancerit hoitavat sitten yksittäisiä projekteja itsenäisinä ammatinharjoittajina. Yritykset varaavat mielellään freelancereita, koska he voivat usein hoitaa hankkeita, joita niiden oma henkilöstö ei pysty hoitamaan. Tätä voitaisiin tietysti torjua palkkaamalla […]