Henkilöstömarkkinoinnin tehtävät: Menestyksekästä työnantajabrändäystä varten

Henkilöstömarkkinoinnin tehtävät – Henkilöstömarkkinointi on olennainen osa henkilöstöhallintoa, sillä siinä on kyse pätevien työntekijöiden houkuttelemisesta ja pitämisestä. On olemassa sisäisiä ja ulkoisia HR-markkinointitehtäviä, joilla pyritään eri tavoitteisiin. Tässä artikkelissa esittelemme tärkeimmät HR-markkinointitehtävät ja annamme hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten voit lisätä yrityksesi houkuttelevuutta. Lue lisää siitä, miten voit vahvistaa työnantajabrändäystäsi kohdennetuilla toimenpiteillä.

Tärkeimmät HR-markkinoinnin tehtävät yhdellä silmäyksellä

Henkilöstömarkkinointi on yksi henkilöstöhallinnon tärkeimmistä tehtävistä. Tässä yhteydessä asianomaiset työntekijät ovat ensisijaisesti kiinnostuneita strategioista, joilla pyritään rekrytoimaan ja pitämään päteviä työntekijöitä. Jotta voisit perehtyä syvällisemmin tähän aiheeseen, esittelemme tässä artikkelissa tärkeimmät HR-markkinoinnin tehtävät.

Oikeat toimenpiteet: Miten lisätä yrityksesi houkuttelevuutta henkilöstömarkkinoinnin avulla?

Mitkä ovat HR-markkinoinnin tehtävät?

Henkilöstöhallinnon ala jakautuu periaatteessa sisäiseen ja ulkoiseen henkilöstömarkkinointiin. Seuraavassa haluamme käsitellä tarkemmin, mitä tehtäviä kyseiset alueet hoitavat ja miten voit toteuttaa niitä myös omassa yrityksessäsi. Voit tehdä tämän omilla resursseillasi tai henkilöstömarkkinointitoimiston palveluilla.

Mitkä ovat sisäisen henkilöstömarkkinoinnin tehtävät?

Sisäisessä henkilöstömarkkinoinnissa keskitytään ensisijaisesti yrityksen palveluksessa jo oleviin työntekijöihin. Tässä yhteydessä työntekijöiden pysyvyyttä pyritään lisäämään erilaisin toimenpitein. Sisäisen henkilöstömarkkinoinnin tavoitteena on parantaa työilmapiiriä, ehkäistä irtisanomisia ja lisätä yrityksen yleistä tuottavuutta. Alla on muutamia hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit saavuttaa tämän tavoitteen.

Sisäisen henkilöstömarkkinoinnin tärkeimmät tehtävät yhdellä silmäyksellä

 • Yrityksen eläkejärjestelmä
 • Loma- ja joulubonus
 • Tavoitteen saavuttamisesta maksettavat bonukset
 • Työsuhdeauto
 • Tiiminrakennustapahtumat
 • Kolmannestoista palkka
 • Sapattivapaa
 • Menestysbonukset
 • Lisävakuutus
 • Etätyö

Mitkä ovat ulkoisen henkilöstön markkinoinnin tehtävät?

Ulkoinen henkilöstömarkkinointi koskee ensisijaisesti uusien osaajien houkuttelemista ja yrityksen ulkoista imagoa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi voidaan käyttää erilaisia strategioita. Seuraavassa haluamme esitellä sinulle hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten voit viedä ulkoista henkilöstömarkkinointia eteenpäin houkutellaksesi oikeat työntekijät tiimiisi.

Ulkoisen henkilöstömarkkinoinnin tärkeimmät tehtävät yhdellä silmäyksellä

 • Aktiivinen hankinta
 • Sosiaalisen median markkinointi
 • Urasivut
 • Uraportaalit
 • Työpaikkailmoitukset
 • Talenttipoolin rakentaminen
 • Yliopiston luennot
 • Yliopiston rekrytointi
 • Verkkosivustot Blogi
 • YouTube-kanava

Edellä kuvattujen henkilöstömarkkinointitehtävien lisäksi on olemassa lukuisia muita tapoja, joilla voit lisätä yrityksesi houkuttelevuutta. Aluksi on kuitenkin tietenkin tärkeää, että keskityt tehtäväalueisiin, jotka tuovat yrityksellesi eniten lisäarvoa. Tässä yhteydessä kannattaa välttää työskentelemästä liian monella alueella samanaikaisesti.

Mitkä HR-markkinoinnin tehtävät ovat tärkeimpiä?

Tähän kysymykseen ei voida vastata yksiselitteisesti. Tärkeintä on, että keskityt nykyisiin tarpeisiisi sopiviin tehtäviin. Jos haluat esimerkiksi houkutella nuoria työntekijöitä, kannattaa keskittyä digitaalisiin alustoihin, kuten LinkedIniin tai Instagramiin, ja tehdä aktiivista hankintaa uusien lahjakkuuksien houkuttelemiseksi.

Jos kuitenkin keskityt nykyisten työntekijöiden pitämiseen, sinun on keskityttävä sisäisiin henkilöstömarkkinointitehtäviin ja huolehdittava esimerkiksi houkuttelevien kannustinmallien kehittämisestä tai muista toimista, joilla voidaan merkittävästi lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Johtopäätös: Lisää yrityksesi houkuttelevuutta.

Hyvin toteutetuilla henkilöstömarkkinointitehtävillä lisäät yrityksesi houkuttelevuutta pysyvästi!

Tässä artikkelissa olemme esitelleet erilaisia henkilöstömarkkinoinnin tehtäviä, joiden avulla voit lisätä työnantajabrändäystäsi. Jos sinulla ei ole riittäviä resursseja jollakin näistä osa-alueista tai jos sinulta puuttuu tarvittava osaaminen, sinulla on edelleen mahdollisuus käyttää HR-markkinointitoimiston palveluja.

✔️ Oppiminen
✔️ Henkilöstömarkkinointi on tärkeä osa henkilöstöhallintoa.
✔️ On olemassa sisäisiä ja ulkoisia henkilöstömarkkinointitehtäviä.
✔️ Henkilöstön sisäiset markkinointitehtävät lisäävät työntekijöiden sitoutumista.
✔️ Ulkoiset henkilöstömarkkinointitehtävät palvelevat uusien osaajien houkuttelemista.
✔️ Yritykset voivat toteuttaa erilaisia henkilöstömarkkinointitoimenpiteitä.
✔️ Oikeiden toimenpiteiden valinta riippuu yrityksen tarpeista.
✔️ Kannustinmallit ja aktiivinen hankinta voivat auttaa houkuttelemaan osaajia.
✔️ Sosiaalisen median markkinointi ja urasivut voivat parantaa yrityksen ulkoista kuvaa.
✔️ Yliopistojen rekrytointi ja yliopistoluennot voivat helpottaa nuorten lahjakkuuksien saamista.
✔️ Yritysten olisi keskityttävä muutamaan HR-markkinointitehtävään, jotka tuovat eniten lisäarvoa.
✔️ Jos yritykset toteuttavat henkilöstömarkkinointia onnistuneesti, ne voivat lisätä yrityksen houkuttelevuutta kestävästi.
✔️ Henkilöstömarkkinointitoimistot voivat tukea yrityksiä toteutuksessa.
Ei ole olemassa yleispäteviä henkilöstömarkkinoinnin tehtäviä, jotka olisivat yhtä tärkeitä kaikille yrityksille.

5 HR-markkinointi-ideaa

Haluatko työnantajana tehdä yrityksestäsi houkuttelevamman potentiaalisille työntekijöille ja erottua kilpailijoista? Silloin sinun kannattaa ehdottomasti luottaa luoviin henkilöstömarkkinointi-ideoihin. Sillä kohdennettu ja innovatiivinen HR-työ voi auttaa parantamaan yrityksen imagoa ja lisäämään sen houkuttelevuutta työnantajana. Tässä artikkelissa esittelemme viisi hyödyllistä HR-markkinointi-ideaa, joiden avulla voit nostaa yrityksesi parrasvaloihin ja houkutella huippulahjakkuuksia.

Lue, miten kohdennetuilla toimenpiteillä voit saada huomattavaa etumatkaa työntekijämarkkinoilla.

 • 5 HR-markkinointi-ideaa