Sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteet: 9+1 strategiaa strategiseen menestykseen

Sosiaalisen median markkinoinnin tavoite – Annamme sinulle ilmaisen näkemyksen sosiaalisen median markkinointitoimiston strategian tavoitteen asettamisesta. Mikä on sosiaalisen median markkinoinnin suuri tavoite? Sosiaalisiin verkostoihin liittyvä aihepiiri on niin uusi, että perusteltua pitkän aikavälin asiantuntemusta ei juuri ole. Sosiaalisen median johtajat ovat hitaasti sopeutuneet Facebookiin, YouTubea ymmärretään vähän, Instagram on jo taas olemassa ja TikTok on jo alkutekijöissään. Tämän lisäksi on myös tiettyjä verkostoja, jotka palvelevat tiettyjä tavoitteita, esimerkiksi Twitter suhdetoimintaan, LinkedIn B2B-asiakkaiden puhutteluun ja Wechat Aasian markkinoille. Eri sosiaaliset verkostot tuovat mukanaan omat haasteensa. Ei vain yksittäisiä sosiaalisia verkostoja, vaan myös tuotteiden, palveluiden, yritysten ja tuotemerkkien eri tukikohtia.

Sosiaalisen markkinoinnin tavoitteet: kysymyksiä kysymyksistä

 • Kuka lähettää hänen tietonsa?
 • Kuka pitäisi tavoittaa?
 • Mitkä ovat sosiaalisen median markkinointistrategian tavoitteet?

Sosiaalisen median toimistona keskitymme kymmeneen tavoitteeseen, jotka riippuvat asiakkaasta ja hankkeesta ja jotka ovat eri tavoin yksityiskohtaisia ja ensisijaisia. Kaikki tavoitteet liittyvät toisiinsa, ovat riippuvaisia toisistaan, edistävät toisiaan, mutta voivat myös vaikuttaa kielteisesti toisiinsa. Siksi on niin tärkeää keskittyä alusta alkaen kohdennettuun käsitteeseen, kun perustat oman sosiaalisen median kanavasi. Tarkastellaan yksittäisiä tavoitteita yksityiskohtaisesti.

Lisätä brändin tunnettuutta tietyssä kohderyhmässä

Jokaisen yrityksen A&O, ehdoton painopiste, on oman brändin tunnettuuden lisääminen tietyssä kohderyhmässä. Sosiaalisten verkostojen valinta vaihtelee kohderyhmästä riippuen. Toisesta ääripäästä, muotialan yritys, jolla on maailmanlaajuisia edustajia ja myymälöitä jokaisessa suurimmassa kaupungissa, suuri massayleisö lapsista eläkeläisiin, strategian valinta ja sosiaaliset verkostot eroavat toisesta ääripäästä, suuryritys, jolla on erinomainen B2B-liiketoimintamalli, täysin ilman yksityisasiakasliiketoimintaa ja suurta julkista huomiota. Tässä työssä keskitytään tiettyihin sosiaalisiin verkostoihin ja julkisiin suhteisiin. Aivan eri asia kuin suuri muotialan yritys, joka elää päivittäisistä julkaisuista, jatkuvasti muuttuvasta visuaalisesta ilmeestä, kilpailuista ja paikallisissa kaupoissa järjestettävistä tapahtumista. Vaikuttajamarkkinointi suurelle yleisölle, TV-tapahtumat ja niiden hyödyntäminen Instagramissa, YouTubessa, Facebookissa ja monissa muissa paikoissa.

Viime kädessä kyse on kuitenkin aina siitä, että asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita ja tavoittavuutta on enemmän.

Mitä enemmän omasta tuotemerkistä puhutaan ja mitä useammin se mainitaan, sitä useammin asiakkaat turvautuvat tuotemerkkiin, kun he sitä tarvitsevat. Siksi yksi sosiaalisen median markkinointia haluavien yritysten ehdottomista prioriteeteista on lisätä oman brändinsä tunnettuutta.

Sosiaalisen median strategia: Lue lisää

Hanki uusia asiakkaita ja luo faneja

Miten saavutat brändin tunnettuuden sosiaalisissa verkostoissa? Luomalla faneja eli ihmisiä, jotka seuraavat sinua, lisäät sosiaalisen median kanavasi ja brändisi houkuttelevuutta ja edistät viime kädessä uusien asiakkaiden hankintaa.

Termi sosiaalisen median markkinointi sisältää jo laajan markkinoinnin käsitteen. Markkinointi itsessään käsittelee monia tieteenaloja. Opintojensa perusteella monet sosiaalisen median johtajat tuntevat varmasti edelleen klassiset liiketoiminnan termit, jotka liittyvät tuote- ja hinnoittelupolitiikkaan, mutta myös julkisuuteen. Markkinointi ei koske vain mainontaa vaan myös psykologisia ja taloudellisia näkökohtia. Näillä tekijöillä on suuri merkitys myös sosiaalisissa verkostoissa.

Uusien asiakkaiden luomiseksi ensisijaisena tavoitteena on oltava fanien luominen. Pienten yritysten tulisi pitää jopa 100 ensimmäistä fania erittäin arvokkaina. He ovat ensimmäiset 100 brändin puolestapuhujaa, jotka voivat tehdä brändinsä tunnetuksi suosittelemalla mutta myös vuorovaikutuksen kautta. Mitä suuremmaksi yhteisöstä tulee, sitä useammat ihmiset puhuvat siitä, mainitsevat sen brändin viesteissä tai jopa antavat positiivisia tai negatiivisia arvioita. Mitä enemmän ihmiset puhuvat brändistäsi, sitä tärkeämmäksi se koetaan. Viime kädessä juuri tämä oman tavoittavuutesi kasvattaminen tuo sinulle uusia asiakkaita, joita halusit alussa tavoitteeksesi.

Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa / asiakasuskollisuuden lisääminen

Sosiaalisten verkostojen vahvuus perustuu muuttuneeseen viestintämalliin. Aikaisemmin oli olemassa jäykät rakenteet PR-toimistosta lopulliseen tuotokseen lehdissä tai televisiossa. Nykyään jokainen yritys voi toimia itse lähetystoiminnan harjoittajana ja varmistaa näin myös päivittäisen vuorovaikutuksen oman yleisönsä kanssa. Mitä useammin oma brändi koetaan, sitä paremmin se on ankkuroitunut ihmisten mieliin. Olemme jo keskustelleet tästä uusien asiakkaiden hankkimista koskevassa osassa. Seuraava askel on pitää vastikään hankitut fanit ja asiakkaat. Kyse on myös niiden vakuuttamisesta, jotka eivät ole vielä päättäneet tuotteestamme tai palvelustamme. Viestintä on sosiaalisen median suunnittelun korkein vaatimustaso ja kolmas tavoite.

Mikä tekee yhteisöstä menestyvän? Keskustelut, vuorovaikutus, kommentit, tykkäämiset, arvosanat, mikä tahansa ihmisten välisen viestinnän muoto. Mitä enemmän olemme läsnä, esimerkiksi vastaamalla kommentteihin ja kysymyksiin, mitä enemmän olemme läsnä, sitä enemmän otamme yhteisön mukaan tutkimusten tai muiden keinojen avulla. Mitä enemmän käyttäjät tuntevat, että heidät otetaan vakavasti. Sillä ei ole väliä, onko se suuri idoli, vaikuttaja vai suuri brändi, tässä tapauksessa sinä! Käyttäjät haluavat lisäarvoa ja arvostusta. Pidä tämä mielessäsi, kun asetat tavoitteitasi.

Jotta uusia aiheita voidaan ylipäätään käynnistää, ne tarvitsevat koko ajan uutta sisältöä. Vuorovaikutuksen edistämiseksi sinun tulisi olla päivittäin vuorovaikutuksessa fanien kanssa. Säännöllisyydellä on suuri merkitys. Esimerkiksi aamulla postitse inspiraatiota asuja arkielämässä ja illalla erityispiirteitä lomien iltapuku. Joka päivä on tarjolla uutta inspiraatiota, ja fanit voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään.

Liikevaihdon kasvu

Kun olemme puhuneet tavoitteistamme, jotka koskevat fanien luomista eli uusien asiakkaiden hankkimista ja vuorovaikutusta eli säännöllistä vaihtoa ja ajan tasalla pysymistä sosiaalisen median kanavassamme, siirrymme nyt sosiaalisen median markkinoinnin keskeiseen taloudelliseen argumenttiin, myynnin lisäämiseen.

Melkein kaikki yritykset pyrkivät lisäämään myyntiä sosiaalisessa mediassa.

 • Miten voimme lisätä myyntiä verkkokaupassa?
 • Miten saamme lisää uutiskirjeen tilauksia?
 • Miten voimme markkinoida digitaalisia tuotteita entistä paremmin?
 • Miten houkuttelemme faneja paikallisiin kauppoihimme?

Myynnin optimoimiseksi on olemassa kuvattu orgaanisen kasvun tie, mutta myös mahdollisuus mainontaan. Mainoksia voidaan ohjata erittäin tarkasti mainonnanhallinnassa olevien monien eri vaihtoehtojen avulla. Pieni esimerkki: kiinteistöalan yrityksille Facebookissa voidaan kohdentaa ja sijoittaa mainontaa erikseen 45-50-vuotiaille naisille, 50-55-vuotiaille naisille, mutta myös miehille. Nämä kohderyhmät voidaan puolestaan jakaa erilaisiin klustereihin, joista osa on vapaa-ajanviettoon suuntautuneita ja osa on kiinnostunut säästämisestä ja sijoittamisesta. Kaikille kohderyhmille suunnitellaan erilaisia pieniä mainoksia, joita sitten testataan toisiaan vastaan split-testissä. Eniten kauppoja tuottaville mainoksille annetaan enemmän budjettia.

Olipa kyse orgaanisesta myynnistä tai kohdennetusta myynnistä mainosten kautta, erityisesti sisällöllä eli kuva- ja videosisällöllä mutta myös tekstillä tai tiettyjen järjestelmien käytöllä on suuri merkitys. Mikä visuaalinen kieli on vakuuttavaa ja mikä visuaalinen kieli saa aikaan halutun vaikutuksen? Ei ainoastaan myynnin lisäämisen tavoitteen vuoksi, vaan myös muiden sosiaalisen median markkinointitavoitteiden, kuten henkilöstön rekrytoinnin, vuoksi.

Rekrytointi sosiaalisessa mediassa

Monet yritykset kasvavat ja etsivät kipeästi pätevää henkilöstöä. Monet yritykset eksyvät avoimien työpaikkojen etsimisessä klassisiin työportaaleihin. Etenkin, jos sinulla ei ole suoraan tarjolla 200 avointa työpaikkaa kuten suurilla yrityksillä, vaan ehkä vain kolme. Mutta vaikka avoimia työpaikkoja olisi 20, on syitä, miksi kannattaa siirtyä sosiaalisen median markkinointiin henkilöstön rekrytoinnissa, sillä työpaikkailmoitukset ovat kalliita.

Sosiaalisen median strategiasi tärkeänä tavoitteena tulisi olla henkilöstön rekrytointi. Koska sosiaalisissa verkostoissa et löydä vain vanhempaa ja kokenutta henkilökuntaa, erityisesti nuori yleisö on täällä kuin kotonaan. Motivoi nuoria ammatilliseen koulutukseen, harjoitteluun virastossa tai jopa vakituiseen työsuhteeseen yrityksessä. Sosiaaliset verkostot ovat erinomaisia henkilöstön löytämiseen.

Toisaalta voit käyttää omaa yhteisöäsi henkilöstön rekrytointiin. Monet ihmiset tuntevat ystäviä, jotka saattavat etsiä työtä ja suositella sinua yrityksenä. Tämä voi tuoda sinulle hyvän hakemuksen lisäksi ehkä jopa uuden fanin! Täältä näet, miten tehokasta oman sosiaalisen median yhteisön rakentaminen on paitsi myynnin lisäämiseksi ja uusien asiakkaiden hankkimiseksi myös yrityksen suosittelemiseksi ystäville esimerkiksi työpaikkaa etsittäessä. Toisaalta voit tietysti turvautua myös mainoksiin, joihin sijoitat vähän budjettia, mutta vastineeksi voit mennä erittäin tarkasti kohderyhmille. Jos esimerkiksi etsit uusia harjoittelijoita Berliinin alueelta, voit optimoida ilmoituksen täsmälleen Berliinin aluetta varten, valita 16-19-vuotiaita nuoria, voit jopa ottaa huomioon kiinnostuksen kohteet, esimerkiksi jos he tulevat kiinteistöalalta, huonekalujen tai jopa urheilun valmistajilta ja muotialan yritysten sosiaalisesta mediasta. Näin voit löytää uutta henkilöstöä entistä kohdennetummin ja halvemmalla.

Palvelu ja tuki kysymyksiä ja ehdotuksia varten

Asiakasuskollisuuden alalla palvelu ja tuki ovat tietenkin ehdoton A&O, ja siksi ne ovat myös yksi sosiaalisen median markkinointistrategian tavoitteista.

Sosiaaliset verkostot, kuten Facebook, YouTube ja Instagram, ovat ihanteellisia vuorovaikutukseen oman kohderyhmäsi kanssa. Riippumatta siitä, ovatko he kiinnostuneita, uusia asiakkaita vai vakioasiakkaita, he kaikki voivat saada tietoa tuotteista, soittaa uutisia tai jopa lähettää kysymyksiä 24 tuntia vuorokaudessa.

Yhteisön hallinto on siis otettava huomioon myös henkilöstösuunnittelussa. Kyse ei ole vain uuden sisällön julkaisemisesta, vaan myös palvelulla on suuri merkitys. Ennen kuin tuotteet palautetaan suoraan tai ennen kuin ostoksia ei voida tehdä, käyttäjät voivat ilmoittaa asiasta itsenäisesti ja suoraan. Henkilökunnan tulisi aina vastata kaikkiin kysymyksiin, sillä jos kysymyksiin ei vastata, muut käyttäjät huomaavat sen, eivätkä he alkuunkaan ole vuorovaikutuksessa kanavasi kanssa. Jos muut käyttäjät näkevät, että vastaat kysymyksiin, hekin rohkaistuvat esittämään kysymyksen, jos he ovat kiinnostuneita tuotteestasi tai palvelustasi, mutta eivät ole vielä täysin vakuuttuneita.

Kuten näet, kaikki sosiaalisen median strategiamme tavoitteet ovat riippuvaisia toisistaan. Pidä siis kaikki näkökohdat selvillä ja punnitse sisäisistä valmiuksistasi riippuen, mihin tavoitteista panostat enemmän tai vähemmän henkilöstöresursseja.

Markkinatutkimus ja mielipidetutkimus: joukkoistaminen.

Ne, jotka pystyvät tarjoamaan riittävästi kapasiteettia, voivat myös käyttää omaa sosiaalisen median kanavasalkkuaan markkinatutkimukseen. Kun aiemmin 20 työntekijän piti soittaa 1000 ihmiselle, jotta saatiin kuva tietystä mielipiteestä, nykyään riittää, että käynnistät kyselyn Instagramissa tai Facebookissa. Jos oma yhteisö on riittävän suuri, saa riittävästi palautetta oman tuotteensa jatkokehittämiseen tai uusien tuotteiden optimointiin etukäteen.

Markkinatutkimuksen osalta voit paitsi kysyä kysymyksiä ja odottaa palautetta faneiltasi, voit myös käyttää olemassa olevaa käyttäjien tuottamaa sisältöä. Käyttäjien luoma sisältö tarkoittaa, että käyttäjät ovat luoneet omaa sisältöä. Käyttäjien luoma sisältö voi koostua esimerkiksi viimeisimmän viestin alapuolelle kirjoitetuista kommenteista. Näissä kommenteissa jotkut käyttäjät reagoivat myönteisesti ja jotkut kielteisesti. Voit poimia nämä kielteiset ja tietenkin myös myönteiset näkökohdat suoraan ja välittömästi. Kaikki sosiaaliset verkostot tarjoavat hakukoneiden tavoin myös mahdollisuuden luokitella. Luokituksista voit lukea kehuja mutta myös kritiikkiä, mikä on toinen indikaattori potentiaalisten asiakkaidesi mielipiteestä. Lisäksi on tietysti monia muita näkökohtia, esimerkiksi yksittäisen kuvan vuorovaikutuksen määrä eli tykkäysten ja kommenttien määrä. Mitä useammin kuvan tai videon kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, sitä paremmin yhteisö ottaa sen vastaan.

Markkinatutkimus ei kuitenkaan lopu omaan yhteisöön, vaan myös kilpailijoiden sosiaalisen median kanavat ovat julkisesti saatavilla. Mitä heidän kilpailijansa tekevät? Mistä heidän kilpailijansa fanit pitävät ja mitä voit ehkä sisällyttää omaan konseptiisi? Näitä ja muita kysymyksiä voidaan kysyä, kun tarkastellaan muita sosiaalisen median kanavia. Tästä voidaan puolestaan saada arvokkaita oivalluksia, mikä tekee markkinatutkimuksesta lopulta yhden sosiaalisen median markkinoinnin suurista tavoitteista.

Vaikutusvalta sosiaalisessa verkossa ja PR:ssä

Vuosikymmen sitten oli selkeä lähettäjä-vastaanottaja-malli. Vain harvoilla tiedotusvälineillä oli suuri tavoittavuus, ja monet yrittivät sijoittaa itsensä näihin tiedotusvälineisiin. Kaikki viestintämuodot on tietenkin mukautettava vastaavasti. Tämä tarkoittaa, että tiedotusmuotoja on muutettava. Oman mielipiteen tai halutun sisällön välitön ja suora välittäminen ei ollut mahdollista. Ei ole väliä, onko kyse tyypistä vai määrästä. Web 2.0:n muutosten ja siihen liittyvän sosiaalisten verkostojen kehityksen myötä tämä malli on muuttunut perusteellisesti. Nykyään kuka tahansa voi tavoittaa maailmanlaajuisen yleisön ilmaiseksi ja viipymättä. Jos sijoitat oikeanlaista sisältöä, saat nopeasti huomiota. Julkaisemiseen ei enää tarvita suurta mediaa, vaan ainoastaan alusta, joka on kaikkien saatavilla ilmaiseksi.

Esimerkiksi politiikasta löytyy karkeasti esimerkkejä. Yhdysvaltain presidentti käyttää kanavana sosiaalista verkostoa Twitteriä. Vaikka tunnettujen sanomalehtien ja televisioasemien lehdistön edustajat joutuvat jonottamaan hänen luokseen, hän jakaa mielipiteensä useita kertoja päivässä Twitterissä. Hän voi julkaista sanansa suoraan ja väärentämättömänä. Tämä on täydellinen paradigman muutos. Ajattele vain vaikuttajien ilmiötä. 19-vuotiaita ja 20-vuotiaita, jotka ahkeralla työllään yhdistävät miljoonia faneja taakseen. Ilman suurta verkostoa, ilman television tai lehtien apua. Täysin uusi maailma.

Juuri tämä tekee sosiaalisesta mediasta korvaamattoman PR-välineen, ja suora tiedonkulku on yksi sosiaalisen median konseptin tavoitteista. Eikä kyse ole aina isosta maailmanpolitiikasta, vaan voit lähettää arkisia viestejä ilman rajoituksia. Pienestä säästötarjouksesta perjantaina tiimin vaihtumiseen. Kaikenlaista tietoa voidaan lähettää suoraan ja välittömästi yleisölle.

Kilpailun tarkkailu

Mitä kilpailijasi tekevät? Sen sijaan, että työntekijät lähetetään kilpailijoiden myymälöihin kuten Hollywood-elokuvassa, nykyään riittää, että vilkaistaan kilpailijoiden sosiaalisen median kanavia.

 • Missä näet itse uudet trendit?
 • Mitkä videot tai valokuvat toimivat hyvin heidän kohdallaan? Oletko löytänyt uusia ominaisuuksia, esimerkiksi ostosten tekemisen Facebookissa ja Instagramissa?
 • Miten YouTube saadaan toimimaan?
 • Miten lähetät käyttäjät verkkokauppaan?
 • Käyttääkö kilpailijamme mainontaa ja jos käyttää, niin miten?

Kilpailijasi ovat yhtä avoimia kuin sinä ja yleisösi. Siksi yksi sosiaalisen median markkinoinnin tärkeimmistä tavoitteista on pitää aina silmällä kilpailijoita. Näin voit jatkuvasti parantaa omaa läsnäoloasi verkossa, olipa kyse sitten sosiaalisesta mediasta tai verkkokaupasta. Sisällytä siksi kilpailijoiden seuranta sosiaalisen median konseptiin.

Kuten aina, kaikki tavoitteet liittyvät läheisesti toisiinsa, yhteisömme markkinatutkimuksista saadut tiedot, kilpailijoidemme sosiaalisen median kanavista saamamme tiedot, ja kaikki tämä johtaa lopulta läsnäolomme optimointiin. Palaa ensimmäiseen sosiaalisen median markkinointitavoitteeseemme, brändin tunnettuuteen. Jotta voisimme jatkuvasti optimoida menestyksemme, meidän on myös aina pyrittävä parantamaan brändimme imagoa. Tässä brändimme määrittelee, että mitä tarkempaa ja tiiviimpää tietoa, sitä paremmin yrityksesi menestyy sosiaalisen median markkinoinnissa.

Kuvien optimointi ja positiiviset kuvat

Kun olet onnistunut saavuttamaan kaikki tavoitteet, voit siirtyä pysyvään kuvaoptimointiin. Alkaen kansikuvien graafisesta valmistelusta, profiilikuvasta ja tietysti säännöllisestä julkaisemisesta sosiaalisen median kanavissamme, aina monimutkaisempiin prosesseihin, kuten edellä mainittuihin eri mainoskampanjoiden optimointeihin, joissa pelataan eri mediasisältöjä eri kohderyhmille, jotta löydetään lopulta mainokset, jotka lisäävät myyntiä eniten.

Visuaalisen ilmeen lisäksi on tietenkin myös sisältö. Mitä viestejä tekstissämme on ja miten ne rakentuvat? Usein rivejä on vain kaksi tai kolme, minkä jälkeen tekstimme keskeytyy ”lue lisää” tai ”lue lisää”. Tämä pakottaa sosiaalisen median vastuuhenkilöt optimoimaan kuvaukset.

Visuaalisesta ja tekstuaalisesta se ulottuu tietysti myös tunnetasolle. Jos julkaiset vain myyntisisältöä, sosiaalisen median kanava toimii huonosti. Siksi tarvitsemme sisältöä, joka vetoaa yhteisömme emotionaaliseen puoleen. Söpöistä toimistokoirista hauskanpitoon lounastauolla. Yrityksestä riippuen konsepti näyttää tietysti erilaiselta, mutta voit nähdä, että myös tunnepuoli on otettava mukaan eikä pidä luottaa vain mainossisältöön.

Tämän jatkuvasti optimoidun ja myönteisen yrityskuvan avulla voit saavuttaa paljon imagon alalla. Uusien ja motivoituneiden työntekijöiden rekrytoinnista myynnin optimointiin.

Uusi! Native Ads: suositus ”mainonnan” sijasta.

Natiivimainoksilla (myös natiivit display-mainokset) tarkoitetaan kaikkia maksullisia mainosmuotoja, jotka on merkitty huomaamattomasti mainoksiksi. Natiivimainonta on yksinkertaisesti mainontaa, joka ei näytä mainonnalta. Natiivimainokset tarjoavat pieniä haittoja, mutta pääasiassa etuja. Tiesitkö jo? AppNexusin valkoisen kirjan mukaan natiivin display-mainonnan CTR on keskimäärin 8,8 kertaa korkeampi. Forbesin mukaan ostoaikomus kasvaa 18 prosenttia natiivimainosten avulla. Mittaamme myös aina korkeampaa CTR:ää asiakasprojekteissamme. Miten tämä liittyy asiaan? Sisällön personointi, tarinankerronta ja hienovaraisemmat viestintäkanavat: suosittelumarkkinointi. Miksi natiivimainonta? Mitä on natiivimainonta? Mitä on natiivimainonta?

 • Natiivimainokset