Sosiaalisen median strategia Facebookille, YouTubelle, Instagramille ja muille – viraston vinkit

Yrityksen filosofia, arvot, jotka kantautuvat sisältä ulospäin ja jotka osittain motivoivat ihmisiä osallistumaan, eivät ole vain osa henkilöstöstrategiaa vaan myös osa markkinointia. Yrityksemme, yrityksemme tai tuotteidemme identiteetti on ratkaisevassa asemassa tuotemerkkimme aidon vaikutuksen kannalta. Se voi tarkoittaa monia asioita, kuten tuotteiden laatulupausta, esimerkiksi ruuvien tai muiden terästuotteiden osalta, mutta myös kestävyyslupausta, esimerkiksi nykyisten ekologisten kysymysten osalta. Yrityksen filosofia edustaa kaikkia näitä ominaisuuksia ja arvoja. Mistä tulemme ja mihin haluamme mennä?

Sosiaalisen median strategia: osatekijät ja näkökohdat

Sosiaalisen median strategiassakin oman yritysfilosofian pitäisi aina olla mukana, kun sosiaalisen median vastuuhenkilöt ottavat suunnittelun hoitaakseen. Varsinkin kun asiantuntija on omistautunut markkinointiin sosiaalisissa verkostoissa, jokaisen toimenpiteen on oltava hyvin suunniteltu. Mutta ei vain kunkin yksittäisen toimenpiteen, vaan myös yhteisen säikeen, koko työn on oltava johdonmukainen. Yritysfilosofia sisältää useita osatekijöitä ja näkökohtia. Hieno idea tulee aina perustajatiimiltä.

Niillä, jotka lähtivät liikkeelle ideasta, oli konkreettisia ajatuksia, ja he toteuttivat ne yleensä täsmälleen toiveidensa mukaisesti. Onhan kyseessä oma tuote, oma toimisto tai oma yritys, joka on järjestetty rakkaudella ja ajalla. Omistajien luonteenpiirteistä riippuen myös yritysfilosofia vaihtelee. Rauhallisesta ja tutusta yrityksestä, jossa on pieni henkilökunta ja toimistotilat ja hieman liian tiukasti organisoitu viraston arki, suunnittelun, organisoinnin, toteutuksen ja seurannan sekä analyysin välillä. Eri käsitteet tuottavat erilaisia tuloksia ja myös erilaista henkilöstöä. Mitä suuremmaksi työntekijöiden määrä kasvaa, sitä painavammaksi heidän äänensä tulee myös yrityksen filosofiassa. Tänään tarkastelemme hyvin tarkkaan itseämme, hyvin yksilöllistä johtoajatustamme sekä kilpailijoitamme ja niitä keskeisiä seikkoja, jotka erottavat meidät heistä.

Omasta markkina-asemastamme, kilpailijoidemme vahvuuksista mutta myös omasta tietämyksestämme muodostuu yksilöllinen kuva, jos niin halutaan sanoa mosaiikki, josta omat markkinamme koostuvat. Mitä paremmin ymmärrämme tämän kuvan, sitä paremmin voimme arvioida, missä yrityksemme mahdollisuudet ovat. Kun olemme siis arvioineet ja luokitelleet tuoteryhmämme ja yksittäiset tuotteemme edellisessä artikkelissa ja näin ollen luokitelleet ne markkinointia varten, siirrymme nyt yritykseen ja kilpailuun.

 • Yrityksen/tuotteiden identiteetti on ratkaisevan tärkeä brändin aidon vaikutuksen kannalta.
 • Eri käsitteet tuottavat erilaisia tuloksia
 • Mitä suurempi on työntekijöiden määrä, sitä tärkeämpi on heidän äänensä yrityksen filosofiassa.

Markkina-asema: kilpailun ymmärtäminen / itsearviointi

Ensinnäkin meidän on aina puhuttava karkeasta arviosta: missä markkina-asemassa näemme itsemme tällä hetkellä? Tilastojen, mutta myös omassa yrityksessämme tai virastojen kautta tehtyjen kaavioiden ja tutkimusten avulla voimme selvittää, missä yrityksemme on. Nuoren yrityksen tai aloittavan yrityksen kannattaa tutustua suuriin yrityksiin. Ne investoivat jo suuria summia markkinointistrategioihin, myös sosiaalisiin verkostoihin. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin markkinoiden arvioinnista: kuinka suuri on myynnin avulla saavutettavissa oleva volyymi, mikä on nykyinen kohderyhmä ja kuka ostaa tai kuluttaa tuotteitamme? Jotta voimme myöhemmin verrata täydellisesti tuotteemme kohderyhmää kyseisen sosiaalisen verkoston kohderyhmään, sitä helpommin voimme määrittää leikkauspisteet. Omaa yritystä arvioitaessa auttaa liikaa paitsi tarkastella itseään, esimerkiksi yrityksen filosofian ja sen edustamien arvojen kautta, myös tarkastella kattavasti kilpailijoita.

Lopussa oma yritys olisi kirjoitettava hyvin jäsennellysti, mieluiten bullet pointteina.

 • Keitä ovat yhteyshenkilömme, miltä kohderyhmämme näyttää?
 • Missä ovat yrityksemme vahvuudet, millä markkinoilla toimimme ja mihin meidän pitäisi mennä oman tuotemaailmamme kanssa?

Kyse ei ole sivun mittaisesta, äärimmäisen tarkasta yritysesittelystä, vaan omasta ajattelusta. Mitä yrityksemme edustaa tällä hetkellä ja missä haluamme olla tietyn ajan kuluttua, sosiaalisen median markkinoinnin kanssa tai ilman sitä.

Kun olet tarkastellut omaa yritystäsi ja omia ideoitasi, kannattaa aina tarkastella myös kilpailijoita. Kuten edellä on jo kuvattu, erityisesti suuret kilpailijat investoivat suuria summia markkinointikonsepteihinsa, olipa kyse sitten myyntipisteiden markkinoinnista, verkkomarkkinoinnista tai vielä tarkemmin sosiaalisen median markkinoinnista. Miten suunnittelet postituksesi? Mihin aikaan lähetät viestejä? Mitä sisältöä julkaiset?

 • Yrityksen markkina-aseman arviointi
 • Älä katso vain itseäsi, vaan myös kilpailijoita.

Suora kilpailu: markkina-asemien ja -mahdollisuuksien tunnistaminen

Kokonaiskilpailun laajan ja laajan kirjon lisäksi on tietenkin myös suora kilpailu. Kilpailu, joka ei tarjoa samankaltaisia tuotteita vaan täsmälleen samoja tuotteita! Jos esimerkiksi olet elintarvikkeiden verkkokauppias ja myyt luomuruokaa, toinen luomuruokakauppa on selvästi suora kilpailija. Myslipatukoita valmistava elintarvikealan startup-yritys kuuluu kilpailijoiden laajaan joukkoon. Voit ottaa tästä opiksesi, että kopiointia, eli ideoiden poimimista muilta, tulisi tehdä vain suuressa kilpailussa, mutta sinun on erotuttava selvästi suorista kilpailijoista ja kilpailijoista. Jos siis annat luovien ideoiden inspiroida itseäsi täällä, vaarana on, että julkaiset nopeasti täsmälleen samaa sisältöä. Tämä tarkoittaa, että ne eivät tarjoa mitään merkittävää lisäarvoa, eivätkä ne siksi ole merkityksellisiä tietylle osalle faneista. Niiden olisi pyrittävä erottautumaan mahdollisimman paljon suorista kilpailijoistaan. Tämän vuoksi on myös tärkeää erottaa toisistaan maailmanlaajuinen kilpailu eli yleiset markkinat ja suora kilpailu eli yksittäiset kilpailijat.

 • Ei suoraan luovien ideoiden innoittamana
 • Erotu suorista kilpailijoista

Markkinakohtainen tietämys: Meidän USP

Omaa sosiaalisen median suunnittelua varten kannattaa ottaa mukaan omaa asiantuntijatietoa. Nämä ovat tietenkin hyvin yksilöllisiä jokaisella alalla, jokaisella tuotteella ja jokaisella yrityksellä. Viime kädessä heillä on kuitenkin aina tiettyjä aiheita, joita heidän toimistonsa, yrityksesi tai tuotteesi voi käsitellä tai joita se voi käsitellä. Olipa kyse sitten energiatehokkuudesta tai erityiskomponentista, muodin tapauksessa kenties erityissovelluksesta. Näillä tai useilla ainutlaatuisilla myyntivaltteilla voit erottautua selvästi kilpailijoistasi, erityisesti suorassa kilpailussa. Tietenkin on monia autoja ja monia sosiaalisia medioita, jotka käsittelevät niitä, mutta meidän tuotemerkkimme edustaa erityisesti tehokkuutta. Tämä riittää, jotta voimme asemoida itsemme ensiluokkaisella tavalla yleisessä uutisoinnissa, kuten nykyisessä dieselskandaalia koskevassa keskustelussa.

Emme kuitenkaan ajattele vain omia arvojamme tai ajatuksiamme, vaan on tietenkin monia muitakin ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita yrityksestämme. Kutsumme tätä ihmisryhmää sidosryhmiksi.

 • Asiantuntijatietämys kullakin toimialalla erikseen
 • Ainutlaatuiset myyntivaltit erottavat sinut suorasta kilpailusta.

Sidosryhmät: Asiakkaat, uudet asiakkaat, työntekijät, lehdistö ja tiedotusvälineet.

Termi tulee itse asiassa talousteoriasta, mutta erityisesti sosiaalisessa mediassa sosiaalinen yhteys muihin ihmisiin on tärkeässä asemassa. Voimme ehdottomasti jakaa nämä ihmiset eri ryhmiin, jolloin meillä on erilaisia kontakteja, joille voimme kehittää yksilöllisiä strategioita. Meillä on esimerkiksi suuri yksityisasiakkaiden segmentti, ja tämä yksityisasiakkaiden segmentti huolehtii viime kädessä tuotteidemme myynnistä ja jakelusta. Sosiaalisen median strategiassamme ne ovat siis listan kärjessä! Toinen ihmisryhmä ovat työntekijät. Työntekijöitä voidaan myös poimia eri tavoin, heidän työhönsä liittyvien näkemysten kautta ja siten hieman mainetta työntekijöille, aina koulutusyritysten koulutuskampanjaan asti. Toinen ryhmä on usein tiedotusvälineet ja lehdistön edustajat.

Tiedotusvälineet ja lehdistön edustajat saavat myös suuren osan huomiostamme ja siten myös tuotteiden mahdollisesta myynnistä. Sosiaalisen median strategiassa on siis otettava huomioon myös tiedotusvälineiden edustajat, ja on löydettävä mallit, joilla heitä voidaan käsitellä. Monet käyttävät Twitteriä tähän työhön, vaikka voit tietenkin tavoittaa lehdistön yhtä hyvin Instagramin tai YouTuben kautta. Kaikki riippuu oikeasta suunnittelusta.

On monia muitakin ryhmiä, ja palatakseni esimerkkiin autoteollisuudesta totean, että kun meistä tulee energiatehokkaita, meillä on myös vastuu kestävyydestä ja ekologisista näkökohdista tulevaisuudessa. Tässäkin tapauksessa on ihmisiä, jotka tuntevat itsensä häirityiksi tuotteistamme tai palveluistamme, esimerkiksi suurkaupungin asukkaat, jotka asuvat suoraan päätien varrella. Nämä ihmiset, Kauder, on myös otettava huomioon sosiaalisen median strategiassa.

Ydinalueet: Markkinointi alueita, kaupunkeja ja maita varten

Alueellisesta vastuusta puheen ollen, erityisesti ydinalueilla on merkittävä rooli sosiaalisen median käsitteessä. Kyse on myynninedistämisestä tietyllä alueella, yhdessä tai useammassa kaupungissa, maassa tai maanosassa. Luonnollisesti on myös kehitettävä asianmukaiset strategiat erilaisia maantieteellisiä olosuhteita varten. Strategian kehittäminen ei ole tärkeää vain orgaanisen rakentamisen kannalta, vaan myös mainonnan ja maksetun tavoittavuuden kannalta sosiaalisissa verkostoissa. Nykyään mainoksia voidaan jakaa hyvin tarkasti demografisten tietojen perusteella. Voimme esimerkiksi asettaa Facebookissa kohderyhmän, joka vastaa 30-40-vuotiaita naisia, jotka ovat kotoisin Berliinin välittömästä läheisyydestä, enintään 17 kilometrin etäisyydeltä. Onko mahdollista olla vielä tarkempi? Totta kai! Facebook näkee pääomansa mainoksissa ja käyttäjätietojemme käsittelyssä. Siksi mainonnanhallinta voidaan asettaa hyvin tarkasti; Berlin-Kreuzbergin paikallisena yrityksenä voit myös sijoittaa mainoksia, jotka on tarkoitettu vain Berlin-Kreuzbergin asukkaille. Näin saat mainoksesi erittäin tarkasti Berlin Mitte -alueella, ja hukka on minimaalinen.

Paitsi mainonnassa, myös ilmoitusten sisällön on oltava alueellisten olosuhteiden mukainen. Jos he haluavat saada jalansijaa Berliinissä, se on mainittava myös tekstissänne. Heidän valokuviaan niin, että sijainti merkitään. Kannattaa myös katsoa, että erityisesti Berliinin asukkaiden kanssa merkitse valokuvia Tykkää, kommentoi kuvia tai videoita, varmista huomio alueellaan! Jos haluat työskennellä valtakunnallisesti, on myös suositeltavaa mennä suuriin kaupunkeihin. Suurin ostajaryhmä sijaitsee suurissa kaupungeissa. Yhteiskuntamme kaupungistuminen lisääntyy yhä enemmän, kuuluisa maaltapako. Jos keskityt liikaa markkinointitoimenpiteisiin Hampurissa, tavoitat suoraan kaksi miljoonaa ihmistä. Jos taas yrität mainostaa koko Ala-Saksin osavaltiota Hannoveria lukuun ottamatta, ponnistelut ovat jo huomattavasti suuremmat. Täälläkin herää kysymys, pitäisikö mieluummin tulla Hannoveriin?

Kohderyhmä on yhtä suuri, mutta se on paljon helpompi tavoittaa, ja heidät on helppo pitää viestinnän piirissä. Jos puhuttelemme henkilöä Hildesheimista, Braunschweigissa asuva henkilö ei enää tunne itseään puhutelluksi. Sen vuoksi myös alueellisuuden olisi löydettävä paikkansa käsitteestäsi.

 • Ydinalueilla on merkittävä rooli sosiaalisen median käsitteessä.

Filosofia: Markkinoinnin ja yrityksen ydinsanoma.

Lopuksi palaamme takaisin filosofiaan, kun olemme pohtineet eri ihmisryhmiä, alueellisuutta mutta myös kilpailua, katsomme vielä kerran meitä itseämme, keitä me olemme? Miten voimme tuoda ajatuksemme tähän kilpailuun ja näihin markkinoihin, jotta voimme tarjota lisäarvoa faneille, klassisia konsepteja mutta myös uusia! Vaikka alkuperäisissä pohdinnoissamme yrityksemme oli vielä 100-prosenttisesti etualalla, olemme nyt tutustuneet muihin, niihin, jotka ovat olemassa maailmamme ulkopuolella, bloggaajiin, muihin toimistoihin, lehtiin, kriitikoihin ja paljon muuhun. Kun tarkastelemme kilpailijoita, voimme nyt valita juuri ne arvot, joiden uskomme tuovan meille eniten menestystä!

Nyt voimme muodostaa oman ydinviestimme kahden viimeisen pohdinnan, tuotteiden ja tuoteryhmien sekä kilpailun ja filosofian perusteella. Haluaisin tässä yhteydessä viitata yhteen Saksan perustajista ja startup-legendoista, Carsten Maschmeyeriin, joka kiteytti tuotteiden myynnin kerran kauniisti. Ydinviesti, yksinkertainen, selkeä ja jotain erityistä. Välitän mielelläni nämä lauseet eteenpäin, koska niissä tiivistetään lopulta niin monimutkainen sosiaalisen median käsite, joka koostuu suunnittelusta, strategiasta, analyysistä ja markkinointiviestistä, yksinkertaiseksi viestiksi. Voimme käyttää tätä viestiä asiakkaillemme, työntekijöillemme, johtajillemme, harjoittelijoillemme, osakkeenomistajillemme, alueellisille kumppaneillemme, poliitikoillemme ja myös tiedotusvälineille. Mennään ensimmäisen perusharkinnan viimeiseen vaiheeseen: keitä me olemme? Tiettyyn pisteeseen asti!

Keskeinen viesti

On monia tuotteita, jotka… mutta me olemme ainoat, jotka …

On tutkimuksia, joiden mukaan … / haluamme vakuuttaa, joten hankimme todistajia – miksi XY toimii?