Vastausprosentti: Määritelmä, sosiaalinen media ja laskeminen

Vastausprosentti kertoo tietyn kampanjan vastausprosentin. Useiden kampanjoiden vertailu osoittaa, mitä menestystekijöitä tästä voidaan johtaa. Vastausprosentti voi johtua hyvin erilaisista syistä, yksinkertainen esimerkki olisi markkinointikysely, joka lähetettiin 1000 yritykselle. Jos kyselylomakkeita palautetaan 400 kappaletta, vastausprosentti on noin 40 prosenttia. Sosiaalisen median kampanjaan pakattuna tämä voi olla kyselytutkimus, joka esitetään 10 000 ihmiselle mediabudjetin ja mainosten avulla. Neljää erilaista grafiikkaa testataan yhdessä, ja jokainen niistä tavoittaa 10 000 ihmistä. Testin lopussa määritetään, mikä neljästä yksittäisestä kampanjasta sai korkeimman vastausprosentin ja siten suurimman lisäarvon.

Vastausprosentin laskeminen

Vastausprosentin laskemiseen ei tarvita monia lukuja. Markkinointitutkimuksen esimerkissä tämä olisi lähetettyjen kyselylomakkeiden ja vastausten määrä.

  • ( vastaanotettu / lähetetty ) * 100 = vastausprosentti

Seuranta klikkausnopeudella, vastausnopeudella ja vuorovaikutusnopeudella

Olemme jo puhuneet kaikista tärkeistä avainhenkilöistä sosiaalisen median blogissamme. Raportoinnissa ja seurannassa useat tunnusluvut ovat ratkaisevia onnistumisen arvioinnissa ja arvioinnissa.

Klikkausprosentti on vastausprosenttiin nähden vain indikaattori menestyksestä sosiaalisella foorumilla. Viime kädessä kyse on kuitenkin aina kääntymyksestä, joka tarkoittaa myös tavoitteen saavuttamista. Tavoite voi tietysti olla hyvin erilainen, kuten uutiskirjeeseen liittyminen, markkinatutkimukseen vastaaminen esimerkissämme tai jopa myynti verkkokaupassa. Vastausprosenttia käytetään kaikissa näissä toimissa klikkauksen takana.

Kuinka korkea vastausprosentti oli? Vuorovaikutusprosentti voidaan tietenkin helposti sekoittaa vastausprosenttiin. Molemmissa tekijöissä on loppujen lopuksi kyse käyttäjien toimista. Tässä on kuitenkin hienovarainen ero: vuorovaikutusaste viittaa itsenäiseen toimintaan ilman määriteltyä tavoitetta. Esimerkiksi kommentti vastauksena videoon, joka on ollut verkossa YouTube-kanavallamme kaksi vuotta. Vastausprosentti sen sijaan edellyttää tarkkaa tavoitetta. Kuten esimerkissämme, kuinka moneen kyselylomakkeeseen vastattiin? Nämä ovat pieniä mutta hienovaraisia eroja kolmen sosiaalisen median markkinoinnin tärkeimmän avainhenkilön välillä.