Bounce rate – määritelmä verkkosivustoille, verkkokaupoille ja sosiaaliselle medialle

Keskeyttämisprosentti määrittelee niiden henkilöiden prosenttiosuuden, jotka ovat keskeyttäneet tietyn prosessin tietyn ajan kuluttua. Tähän voi liittyä erilaisia näkökohtia. Jos esimerkiksi ohjaamme käyttäjämme tiettyyn YouTube-videoon. Jos videomme KPI eli Key Performance Indicator on 20 sekuntia, jotta tarjouksen voi hahmottaa täydellisenä, jokainen katsoja, joka katsoo alle 20 sekuntia, keskeyttää katselun.

Hylkäysprosentti klassisessa verkkokaupassa

Hylkäysprosentti ei tietenkään ole vain sosiaalisen median verkostoissa vaan myös verkkokaupoissa tai verkkosivustoilla. Tässä, kuten sosiaalisissa verkostoissa, hylkäämisaste määräytyy usein sen mukaan, onko tietty toiminto suoritettu tai onko tietty tavoite saavutettu. Kyse voi olla tuotteen myynnistä, esimerkiksi linkittämällä Instagram-tarinaan, tai verkkosivustolla käynnistä, joka päättyy vain muutaman sekunnin kuluttua.

Hylkäysaste auttaa tarjousten optimoinnissa

Hylkäysprosentti on tärkeä työkalu monille toimistoille, mutta myös yrityksille ja tuotemerkeille, jotta ne voivat tunnistaa mahdolliset virhelähteet. Jos esimerkiksi hylkäysprosentti kasvaa lyhyessä ajassa tietyssä paikassa, kuten tietyssä tuotteessa, se voi johtua käsikirjoitusvirheestä. Jos esimerkiksi painike tai maksupalveluntarjoaja ei toimi, ihmiset keskeyttävät ja jättävät ostoksen tekemättä.

Pudotusaste pikakelausvaiheessa

  • Hylkäysprosentti osoittaa niiden ihmisten prosenttiosuuden, jotka ovat hylänneet tapahtuman tai sulkeneet sivun tietyn ajan kuluttua.
  • Key Performance Indicator (suorituskyvyn avainindikaattori): Prosessin todellisen keston indikaattori, jonka avulla voidaan havaita prosessin loppuun saattaminen.
  • Jos KPI on 20 sekuntia, kaikki kävijät, jotka sulkevat sivun ennen kuin 20 sekuntia on kulunut, poistuvat sivulta.
  • Keskeytysprosentti on usein osoitus virhelähteistä, esimerkiksi jos sivun keskeytysprosentti kasvaa lyhyessä ajassa, tämä voi johtua skriptivirheestä.

Mikä on palautusprosentti? (englanniksi)

4 tapaa vähentää palautusprosenttia (englanti)