Seuranta: Miksi sosiaalisen median seuranta?

Sosiaalisen median seuranta on tärkeää, koska loppujen lopuksi on aina saatava voittoa. Sosiaalisen median kampanjat eivät koskaan ole automaattisesti onnistuneita. Aikaisempi kokemus yhdistetään aina elävään kokemukseen, miten kohderyhmä reagoi tällä hetkellä? Näiden perustietojen pohjalta sosiaalisen median toimisto kehittää konsepteja, joiden avulla sosiaalisen median kanavista, mainonnasta ja yhteisön hallinnasta tehdään mahdollisimman tehokkaita, jotta yritys on päivän päätteeksi voitollinen.

Menestyksen seuranta – Facebook, YouTube, Instagram ja Co.

Sosiaalisen median seuranta on kuitenkin erittäin monipuolista. Vaikuttajamarkkinoinnissa on osa-alueita, joita ei voida seurata juuri lainkaan. Viimeisessä kampanjassa esimerkiksi kuponkikoodit Instagram-postauksissa. Täällä ei voida sijoittaa suoria linkkejä, eikä klikkauksia ja myyntiä näin ollen voida seurata. Tämä on tietysti suuri ongelma monille yrityksille, jotka myös rakentavat tavoittavuutta mainostamalla vaikuttajien kautta. Samaan aikaan on olemassa vaihtoehtoja, kuten Facebook-mainokset, jotka voidaan sijoittaa myös Instagramiin ja jotka ovat erittäin tarkkoja raportoinnin ja seurannan suhteen. Se on niin tarkkaa, että jopa monet kriitikot ovat huolissaan yksityisyydestä, sillä mainonnasta tulee yhä henkilökohtaisempaa. Täällä polut voidaan jäljittää erittäin tarkasti, joten tiedät ja näet tarkalleen, kuka pitää brändistäsi, kuka ostaa tuotteita, kuka on kiinnostunut samankaltaisista tuotteista, kuinka vanhoja ihmiset ovat, mistä he ovat kotoisin ja mitä kiinnostuksen kohteita heillä on.

Näin erilainen arviointi on seurannassa. Jos haluat todella perehtyä aiheeseen, sinun kannattaa aloittaa suoraan ohjelmistoista. Seurannan aihe on nimittäin niin monipuolinen ja erityinen, ettei sitä voi selittää muutamassa kappaleessa. Paras suositus on siis tekemällä oppiminen ja YouTube-videot! Kun tähän lisätään hieman fiksuutta, voit aloittaa seurannan.

KPI – Key Performance Indicator – keskeinen suorituskykyindikaattori

Liiketaloudessa menestyksen mittaamiseen on vain yksi termi: Key Performance Indicator. Niin sanotut keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI:t) dokumentoivat täyttymisasteen. Verkkomarkkinoinnissa näitä ovat ennen kaikkea konversioaste, joka antaa tietoa myynnistä tai kaupoista, klikkausaste, niin sanottu click through rate, lyhyesti CTR, jossa kerrotaan saavutettujen klikkausten suhteellisuudesta, vuorovaikutusaste, niin sanottu engagement rate, joka kuvaa sitä, kuinka monta reaktiota tiettyyn mediasisältöön oli, reaktioaste, niin sanottu response rate, joka antaa tietoa siitä, kuinka monta palautusta tiettyyn toimenpiteeseen oli.

Tarkastellaan vielä kerran eri suorituskykyindikaattoreita:

Vuorovaikutusaste – sitoutumisaste

Vuorovaikutusasteella tai käyttäjien sitoutumisella on suuri merkitys erityisesti kahdella alalla. Ensinnäkin seurantaan eli kampanjoiden onnistumisen mittaamiseen tai arviointiin.

Vuorovaikutusasteen laskentakaava:

( Tykkäykset + kommentit x 5 ) / katselukerrat = sitoutuminen.

Voit säätää arvoa x 5 haluamallasi tavalla ylös ja alas. Lisätietoja vuorovaikutusasteesta

Klikkausprosentti – CTR

Klikkausprosentti (CTR) on erittäin tärkeä indikaattori raportoinnissa ja seurannassa. Klikkausprosentti on avainluku, joka antaa tietoa katselujen ja klikkausten välisestä suhteesta. Mitä korkeampi tämä prosenttiarvo on, sitä onnistuneempi kampanja on.

  • Yksi sosiaalisen median viesti tavoittaa 1 000 ihmistä.
  • Näistä 50 klikkaa tarjousta
  • Tuloksena 5 %:n klikkausprosentti

Klikkausprosentin kaava:

Näyttökerrat (katselukerrat) / klikkaukset = klikkausprosentti.

Lisää klikkausprosentista

Konversio / Konversioaste

Vuorovaikutusasteen tai sitoutumisen kannalta keskustelu oman kohderyhmän kanssa on sosiaalisen median markkinoinnin ratkaiseva menestystekijä. Keskustelu on mediatutkimuksen perusmalli. Tiedonvaihdon kautta leviävät uutuudet, innovaatiot, kaikki mahdolliset tiedon muodot.

Lisätietoja muuntokurssista

Vastausprosentti – Vastausprosentti

Vastausprosentti kertoo tietyn kampanjan vastausprosentin ja useiden kampanjoiden välisessä vertailussa, mitä menestystekijöitä siitä voidaan johtaa. Vastausprosentti voi johtua hyvin erilaisista syistä. Yksinkertainen esimerkki olisi markkinointikysely, joka lähetetään 1000 yritykselle. Jos kyselylomakkeita palautettiin 400 kappaletta, vastausprosentti olisi 40 prosenttia.

Kaava reaktionopeuden laskemiseksi:

( vastaanotettu / lähetetty ) * 100 = vastausprosentti

Lisätietoja reaktionopeudesta

Vaikuttajien seuranta

Vaikuttajien seuranta on joissakin tapauksissa vaikeaa. Muissa tapauksissa se on suhteellisen helppoa. Viime kädessä paras tapa seurata vaikuttajia on päästä suoraan käsiksi yksittäisten vaikuttajien tilastoihin ja analyyseihin. Tämä ei tietenkään ole aina mahdollista, joten useimmat vaikuttajat lähettävät yleensä kuvakaappauksia tilastoista. Nämä voidaan sitten laskea ja tarkistaa osittain sosiaalisen median ohjelmistojen avulla. Periaatteessa kyse ei kuitenkaan ole vain siitä, että vaikuttajille tarjotaan ilmaisia artikkeleita ja tuotteita, vaan myös siitä, että toiminnasta ja vuorovaikutuksesta raportoidaan pitkällä aikavälillä. Aivan kuten mainonnassa, on viime kädessä kyse menestyvien vaikuttajien erottamisesta vähemmän menestyvistä, jotta pitkäaikainen yhteistyö tehdään vain sellaisten vaikuttajien kanssa, jotka viime kädessä takaavat konversion.

Yksinkertaisin ja tehokkain vaihtoehto on käyttää niin sanottuja lyhyitä linkkejä. Lyhyet linkit sijoitetaan sitten postausten alle, esimerkiksi YouTube-kuvaukseen, Facebook-postauksen alla olevaan kuvaukseen ja tietenkin Instagram Storiesissa pyyhkäisylinkkinä. Lyhyen linkin tarjoajan takapuolella näet sitten tilastoista, kuinka usein linkkiä klikattiin. Jos työskentelet 20 vaikuttajan kanssa, voit vertailla kaikkia vaikuttajia keskenään 30 päivän kuluttua. Merkitse vain kustannukset ja niiden vieressä olevat klikkaukset. Tämän perusteella voit laskea, kuinka paljon maksoit klikkauksesta. Vaikuttajat, joiden kampanja oli menestyksekkäin, saavat jatkossakin varauksia. Vaikuttajakampanjoita on näin helppo seurata ja raportoida.

Olet jo oppinut laskemaan klikkausprosentin, mutta pienellä muutoksella voit laskea klikkauksen hinnan.

Klikkaushinnan laskenta ja kaava

  • Kustannukset / klikkaukset = klikkauksen hinta

Tarkastellaan vertailua yksinkertaisella esimerkillä:

  • Vaikuttaja A maksaa 2 000 euroa ja 250 klikkausta = 8,00 euroa per klikkaus.
  • Vaikuttaja B maksaa 10 000 € ja 500 klikkausta = 20,00 € per klikkaus.
  • Vaikuttaja C maksaa 7 000 euroa ja 800 klikkausta = 7,20 euroa per klikkaus.

Tämän seurauksena kampanja vaikuttaja C:n kanssa säilyisi.

On tietenkin muitakin tekijöitä, mutta nämä ovat perusasiat. Muut tekijät ovat luonnollisesti tärkeitä arvonmäärityksen kannalta:

  • Vaikutelma, tavoittavuus yhteisössä
  • Hyvällä vaikuttajabrändäyksellä ja positiivisella imagolla
  • Konversioaste, kaupat klikkauksen jälkeen

Raportointi- ja seurantaohjelmistot

Jos olet kiinnostunut sosiaalisen median markkinoinnin seurannasta ja haluat työskennellä sosiaalisen median toimiston analyysimenetelmien avulla, suosittelemme tutustumaan sosiaalisen median ohjelmistoihin. Erityisesti meidän suuri artikkeli aiheesta: