Joukkoistaminen – massojen älykkyys markkinoinnissa ja innovoinnissa

Joukkoistaminen on suosittu menetelmä, jolla saadaan joukko ihmisiä osallistumaan tiettyyn tavoitteeseen. Erityisesti uusien mahdollisuuksien ja muuttuneen lähettäjä-vastaanottaja-mallin ansiosta, josta kerroimme aiemmin, kuka tahansa voi nyt tehdä itsestään tietyn idean tai hankkeen äänitorven. Ne, jotka tarvitsevat taistelutovereita esimerkiksi saavuttaakseen tavoitteensa henkilöstövoimavarojen avulla tai kerätäkseen riittävästi tietoa tai saadakseen rahoituksen kasaan, voivat nykyään turvautua joukkoistamiseen. Joukkoistaminen on kuitenkin muutakin kuin yksittäisen henkilön toimintaa, sillä joukkoistaminen voi olla yhtä lailla suuren ihmisjoukon tuottamaa tietoa. Kollektiivinen älykkyys tai kollektiivinen rahoitus.

Rahoitusta ja hankkeita koskevat joukkoistamisportaalit

Viimeisten viiden vuoden aikana monet eri palveluntarjoajat ovat tulleet suuriksi internetissä, sitä ennen oli monia pienempiä, mutta nyt joukkoistamisesta on tullut monille standardi. Joukkoistamisessa on aina kyse massojen hyödyntämisestä. Kollektiivinen tieto on aina parempi kuin yksilöllinen tieto.

Wikipedian mukaan joukkoistaminen on ”monien viisautta”, ja sillä tarkoitetaan myös ”perinteisesti sisäisten osatehtävien ulkoistamista vapaaehtoisten käyttäjien ryhmälle esimerkiksi internetin välityksellä”. Tämä termi perustuu termiin ulkoistaminen, joka tarkoittaa yrityksen tehtävien ja rakenteiden ulkoistamista kolmansille osapuolille”.

Massojen älykkyys markkinoinnissa

  • Crowdcourcing on suosittu menetelmä, jolla joukkojen kerääminen tiettyä tavoitetta varten on mahdollista.
  • Kaikki, jotka tarvitsevat muita kampanjoijia saavuttaakseen tavoitteensa tai saadakseen rahoitusta, turvautuvat nykyään joukkoistamiseen.