Palveluntarjoaja

TMG:n 5 §:n mukainen palveluntarjoajan tunnistaminen

CXMXO Media Group

CXMXO UG haftungsbeschränkt
Hansaring 1
50670 Köln
Saksa

Puhelin: +49 221 – 165 323 – 79
Sähköposti: office at cxmxo.com

Johto / omistaja:

Stephan M. Czaja

Kaupparekisterinumero: HRB 83708.
Rekisterituomioistuin: Kölnin käräjäoikeus

Kantajan oikeudellinen edustaja: CXMXO UG (haftungsbeschränkt), kotipaikka Köln, HRB
– jota edustaa toimitusjohtaja Stephan M. Czaja.

Veronumero: 215/5089/1149
Myyntiverolain 27 a §:n mukainen liikevaihtoverotunniste: seuraava.
Huomaa myös tietosuojaa koskevat tietomme.

Vastaa sisällöstä RStV:n 55 §:n 2 momentin mukaisesti:
CXMXO UG (rajoitettu vastuu)

Toimituksellinen kuvamateriaali

© aluxum – istock.com
© ashumskiy – istock.com
© Kirill Kedrinski – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Ivan Kruk – fotolia.com
© Kaponia Aliaksei – fotolia.com
© Raisa Kanareva – fotolia.com
© eugenepartyzan – fotolia.com
© kazzakova – fotolia.com
© Andrey Kiselev – fotolia.com
© paultarasenko – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Astarot – fotolia.com
© kiuikson – fotolia.com

© kegfire – fotolia.com

© contrastwerkstatt – fotolia.com
© loreanto – fotolia.com
© VadimGuzhva – fotolia.com
© indiraswork- fotolia.com

Vastuuvapauslauseke / 1

Tämän verkkosivuston sisältö

Tämän verkkosivuston sisältö on luotu mahdollisimman huolellisesti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ota vastuuta tarjotun sisällön tarkkuudesta, täydellisyydestä ja ajantasaisuudesta. Haettavan sisällön käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Nimenomaisesti yksilöidyt kirjoitukset heijastavat kyseisen kirjoittajan mielipidettä eivätkä aina palveluntarjoajan mielipidettä.

Verkkosivuston saatavuus

Palveluntarjoajan on pyrittävä tarjoamaan palvelua haettavaksi mahdollisimman keskeytyksettä. Huolellisuudestakaan huolimatta käyttökatkoksia ei kuitenkaan voida sulkea pois. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tarjoustaan tai lopettaa sen milloin tahansa.

Ulkoiset linkit

Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille (”ulkoiset linkit”). Nämä verkkosivustot ovat niiden ylläpitäjien vastuulla. Kun ulkoiset linkit luotiin ensimmäisen kerran, palveluntarjoaja tarkisti ulkoisen sisällön mahdollisten oikeudellisten rikkomusten varalta. Tuolloin ei ollut havaittavissa lainrikkomuksia. Tarjoaja ei voi vaikuttaa linkitettyjen sivujen nykyiseen tai tulevaan ulkoasuun ja sisältöön. Ulkoisten linkkien sisällyttäminen ei tarkoita, että palveluntarjoaja hyväksyisi viittauksen tai linkin takana olevan sisällön omakseen. Näiden ulkoisten linkkien jatkuva seuranta ei ole palveluntarjoajan kannalta järkevää ilman konkreettisia viitteitä oikeudellisista rikkomuksista. Jos kuitenkin tulee tietoon lainrikkomuksia, tällaiset ulkoiset linkit poistetaan välittömästi.

Mainokset

Kyseinen tekijä on vastuussa mainosten sisällöstä sekä mainostetun verkkosivuston sisällöstä. Mainoksen näyttäminen ei tarkoita, että palveluntarjoaja hyväksyisi sen.

Ei sopimussuhdetta

Palveluntarjoajan verkkosivuston käyttö ei luo mitään sopimussuhdetta käyttäjän ja palveluntarjoajan välille. Tältä osin palveluntarjoajaan ei myöskään kohdistu sopimusperusteisia tai sopimussuhteeseen rinnastettavia vaatimuksia. Jos verkkosivuston käyttö johtaa sopimussuhteeseen, sovelletaan seuraavaa vastuunrajoitusta pelkästään varotoimenpiteenä: Palveluntarjoaja on vastuussa tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta sekä olennaisen sopimusvelvoitteen (päävelvoitteen) rikkomisesta. Palveluntarjoaja vastaa enintään sopimuksen tekohetkellä ennakoitavissa olleen ja sopimukselle tyypillisen vahingon korvaamisesta sellaisesta vahingosta, joka perustuu siihen, että palveluntarjoaja tai joku hänen laillisista edustajistaan tai sijaisistaan on lievästi huolimattomasti rikkonut olennaisia velvollisuuksiaan. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisten sivuvelvoitteiden lievästä laiminlyönnistä, jotka eivät ole päävelvoitteita. Vastuu vahingoista, jotka kuuluvat palveluntarjoajan antaman takuun tai takuun suojan piiriin, sekä vastuu tuotevastuulakiin perustuvista vaateista ja vahingoista, jotka johtuvat henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen tai terveyteen kohdistuvista vammoista, ei vaikuta tähän.

Tekijänoikeus / 2

Tällä verkkosivustolla julkaistu sisältö ja teokset ovat tekijänoikeussuojattuja. Saksan tekijänoikeuslainsäädännön sallimattomaan käyttöön on saatava asianomaisen tekijän kirjallinen suostumus. Tämä koskee erityisesti sisällön kopiointia, muokkaamista, kääntämistä, tallentamista, käsittelyä tai jäljentämistä tietokantoihin tai muihin sähköisiin välineisiin ja järjestelmiin. Kolmannen osapuolen sisältö ja panokset on merkitty sellaisiksi. Yksittäisten sisältöjen tai kokonaisten sivujen luvaton jäljentäminen tai siirtäminen on kielletty ja rangaistavaa. Vain kopioiden ja latausten valmistaminen henkilökohtaiseen, yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön on sallittua. Linkit palveluntarjoajan verkkosivustolle ovat tervetulleita milloin tahansa, eivätkä ne edellytä verkkosivuston tarjoajan suostumusta. Tämän verkkosivuston näyttäminen ulkoisissa kehyksissä on sallittu vain luvalla.

Tietosuoja / 3

Lue lisää tietosuojasta täältä.