Sosiaalisen median tuki julkkiksille ja VIP:ille: kommentit, yhteistyö ja sopimukset.

Kim Kardashian, Taylor Swift, Justin Bieber, eivät vain tämän maailman suuret nimet huolehdi Insta-kanavastaan yksin, vaan myös suuret saksalaiset bloggaajat eivät ole yhden miehen armeija vaan työskentelevät tiimin kanssa. Yleensä oman sosiaalisen median kanavan hallinnoinnista ei enää huolehdi julkkis itse, vaan työntekijät tai johto. Kyse on erityisesti tykkäysten, kommenttien ja kyselyiden suuren määrän hallinnasta. Mutta mitä julkkis tekee vielä itse, kun hän postaa sosiaalisiin verkostoihin? Tänään tarkastelemme, miten julkkikset ja VIP-ihmiset hallitsevat sosiaalisia verkostojaan.

Kolme yhteistyön periaatetta:

  • Luottamus ja läheisyys
  • Sisältö ja sisällön valinta
  • Säilytä persoonallisuus ja välittömyys

Kolme yhteistyön näkökohtaa:

  • Ajan säästö kommenttien ja vuorovaikutuksen ansiosta
  • Sopimukset ja neuvottelut
  • Yhteistyö ja mediakumppanuudet

Hienovaraisuus on kaikki kaikessa, kun huolehditaan VIP-vieraista

Sosiaalisten verkostojen menestyksen tekee erityisesti läheinen sosiaalinen side niiden omiin faneihin. Erityisen tärkeää on välitön yhteys. Jos kirjoitan kommentin, pitämäni julkkis luultavasti lukee sen ja vastaa siihen itse. Sama pätee tietysti myös muuhun vuorovaikutukseen tähtien fanisivujen kanssa. Tärkeää on vuorovaikutus fanien kanssa. Suoran kohtaamisen tunnetta ei tietenkään saa menettää viraston tai johdon tuen vuoksi. Jatkuva tiedonkulku on myös haaste asianomaiselle virastolle. Julkkikset kokevat luonnollisesti paljon ikäisinä, ei vain tuotannoissa vaan myös tapahtumissa, ja tietysti myös yksityiselämässä, esimerkiksi ystävien ja perheiden kanssa, mutta myös yöelämässä, esimerkiksi baareissa ja klubeilla. Kaikkien näiden hetkien vangitseminen ja esittäminen sosiaalisessa mediassa on todella vaikeaa, varsinkin kun tietoa tulee päivittäin niin paljon. Kohta numero 3 on olennaisen tärkeä yhteistyössä, luottamus ja luottamus uudelleen. Taiteilijan on voitava luottaa täysin johtoon, kun hän käsittelee kommentteja, vastauksia ja viestejä esimerkiksi silloin, kun julkkis on lomalla eikä hänellä ole jatkuvaa pääsyä internetiin.

Nämä ovat siis kolme olennaista ja tärkeää kohtaa sosiaalisen vuorovaikutuksen käsittelyssä virastossa, kyse on tunnesiteen ja suoran viestinnän jatkumisesta faneille. Kyse on kuitenkin myös jatkuvasta tietotulvasta, jonka valinta on tehtävä nopeasti. Sisältöä julkaistaessa ja fanien kanssa vuorovaikutuksessa oltaessa on myös voitava luottaa täysin virastoon. Jos kaikki nämä kolme kohtaa täyttyvät, mikään ei ole esteenä onnistuneelle yhteistyölle!

Henkilökohtaisen sosiaalisen median johtajan kommentit ja vastaukset

Sosiaalisessa mediassa eniten aikaa säästävät virastot lasten kautta joka kerta, kun ne vastaavat kommentteihin. Fanit tuntevat itsensä arvostetuiksi, kun heidän mielipiteensä huomataan. Jos siis julkkiksen suora yhteyshenkilö, esimerkiksi johto, vastaa kommentteihin, sillä voi olla vain myönteinen vaikutus vuorovaikutuksen kokonaisuuteen. Mitä enemmän vuorovaikutusta sosiaalisessa kanavassa on, sitä korkeammalle se sijoittuu alustan ylläpitäjien algoritmeissa. Siksi on tärkeää, että vuorovaikutus säilyy samana, vaikka se kasvaa.

Tuhannella fanilla se on tietysti vielä mahdollista, ehkä jopa 10 000:lla, mutta viimeistään 100 000 fanin kohdalla on todella työlästä huolehtia omasta sosiaalisesta kanavasta. Jos et työskentele vain yhdellä alustalla, kuten Instagramissa tai YouTubessa, vaan sekoitat alustoja ja työskentelet mediavälitteisesti, työ moninkertaistuu vastaavasti. Siksi monet vaikuttajat ja bloggaajat turvautuvat uransa aikana johtamiseen, ei ainoastaan vastausten ja kommenttien käsittelyyn vaan myös jatkokehitykseen ja koko asiakasmaailmaan tarjouksista neuvotteluihin ja käyttöoikeuksia koskevien sopimusten laatimiseen. Tärkeintä on kuitenkin ensin säästää aikaa, jotta voit keskittyä täysin omiin postauksiisi. Jos suuri osa kommenteista, esimerkiksi 98 prosenttia, voidaan jo nyt hoitaa luotettavan henkilön toimesta, se auttaa näkyvää henkilöä optimoimaan omaa ajankäyttöään. Loput 2 prosenttia kommenteista on hyvin yksityiskohtaisia, ja niihin vastataan vasta sen jälkeen, kun on kuultu kyseistä bloggaajaa, vaikuttajaa, julkkista tai tähteä. Johtajan tai luottamushenkilön usein antamien vastausten ansiosta oma tieto julkkiksen elämän monista yksityiskohdista kasvaa. Näin ollen vastauksista tulee yhä kohdennetumpia, ja julkkis säästää enemmän työtä joka viikko ja joka kuukausi ja voi keskittyä täysipainoisesti varsinaiseen työhönsä.

Toimiston apu kommenteissa ei vähennä omaa vuorovaikutusta fanien kanssa. Tietenkin katsot omia kommenttejasi ja fanejasi aamulla, keskipäivällä ja illalla, ja usein myös niiden välillä. Erityisesti yhteisö on erittäin tärkeä bloggaajille, mutta myös julkkiksille. Viime kädessä ne ovat menestyksen perusta!

Brändilähettiläs ja suurlähettiläs, neuvottelut ja sopimukset

Jos keskityt koko päivän varsinaiseen työhösi ja ammattiisi, sinulla on usein vain vähän aikaa huolehtia sopimuksista tai tarjouksista. Jokainen asiakaskysely on työtä, jokainen tarjous on työtä, ja lopulta ehkä vain yksi kymmenestä asiakkaasta vahvistaa tämän tarjouksen. Monille julkkiksille ei ole mahdollista sijoittaa tähän viikon työpanosta. Monien julkkisten kohdalla ei ole kyse pelkästään ajankäytöstä, vaan myös virastojen ja johdon kokemusta ja asiantuntemusta kuullaan. Heillä on paljon kokemusta brändilähettiläiden sopimusten laatimisesta ja sopimusneuvotteluista eri tiedotusvälineissä, painetusta kuvallisiin tai jopa liikkuvaan kuvaan, digitaaliseen mediaan, mainoksiin tai jopa ilman mainoksia. Sama pätee eri maihin: näkyykö se vain Saksassa, vain alueellisesti, koko saksankielisellä alueella, useissa Euroopan maissa vai myös maailmanlaajuisesti vai vain valikoidusti maailmanlaajuisesti yksittäisissä maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Saksassa. Kaikki nämä seikat on otettava huomioon jokaisessa sopimusneuvottelussa, ja siksi hyvin monet julkkikset turvautuvat johtoonsa.

Siihen eivät kuulu vain suhteellisen kuivat sopimusneuvottelut, vaan myös luovat konseptit. Jos esimerkiksi YouTubeen tai Instagramiin kehitetään kampanjoita, tarvitaan aina luova pää, joka tiivistää ideat, muodostaa niistä punaisen langan ja muodostaa visuaalisesti sekä asiakkaalle että julkkikselle näkyvän konseptin, joka on helposti ja nopeasti ymmärrettävissä. Tällaiset neuvottelut, mukaan lukien konseptin laatiminen, voivat kestää kuukauden, kaksi kuukautta tai jopa kolme kuukautta. Neuvottelujen aikana sinun on pysyttävä ajan tasalla, pidettävä yhteyttä asiakkaaseen ja osallistuttava moniin kokouksiin.

Kumppanuuksia ja yhteistyötä yritysten kanssa Instagramin, Youtuben ja muiden vastaavien osalta.

Sosiaalisten verkostojen sisällön on tarjottava jotain erityistä joka päivä. Yksi tai kaksi postausta Instagramissa ja tietenkin viisi tai kuusi tarinaa päivästä. Tarvitset jatkuvasti hyvää sijaintia, jännittäviä tapahtumia tai jopa upeita kokemuksia. Tällaisten tilaisuuksien ja mahdollisuuksien järjestäminen vie paljon aikaa ja edellyttää laajaa verkostoa, jossa sinulla on monia kontakteja, jotka tarjoavat sinulle mahdollisuuksia. Jos olet esimerkiksi Jerusalemissa vieraileva julkkis, tarvitset sopivia paikkoja ja tilaisuuksia sekä juhlia ja verkostoitumistapahtumia. Myös niiden on oltava laadultaan asianmukaisia ja visuaalisesti laadukkaita, ja niiden on aina oltava korkealaatuisia. Yhdistä nämä eri näkökohdat ja muodosta yhteistyökonsepti ja kumppanuudet, ei vain brändilähettiläinä, vaan myös, kuten tässä tapauksessa, win-win-tilanteiden kautta, esimerkiksi osallistumalla laadukkaisiin tapahtumiin, mutta myös lehdistön ja muiden julkkisten sekä esimerkiksi Youtubereiden, jos olet itse Youtuber tai muiden Instagram-tähtien, jos olet itse aktiivinen Instagramissa. Yhteistyön ja kumppanuuksien eri toiminta-alojen kirjo on niin moninainen, että eri toimijoiden yhteen saattaminen vaatii vuosien ajan hyvää verkostoitumista. Kunkin yksittäisen konseptin ja jokaisen yksittäisen vierailun osalta tarvitaan paitsi lisäarvoa omalle julkkikselle myös vastaavaa lisäarvoa isännälle.

Tiivistetään nyt vielä kerran, miten sosiaalisen median toimiston ja julkkiksen välinen yhteistyö toimii parhaiten.

Kolme yhteistyön periaatetta: luottamus, sisältö ja persoonallisuus.

Artikkelin alussa puhuimme perusyhteistyöstä, luottamuksesta, runsaan tiedon käsittelystä ja henkilökohtaisen yhteyden ylläpitämisestä, joka on fanien erityinen kohokohta sosiaalisissa verkostoissa.

Yhteistyön kolme näkökohtaa: ajansäästö, sopimukset ja yhteistyö.

Tärkein näkökohta on aika, jota säästyy vuorovaikutuksen kautta, niin fanien kuin myös oman kanavan mahdollisten vastustajien kanssa. Monet vastaukset, kommentit ja palautteet auttavat julkkiksia keskittymään omaan työhönsä. Lisäksi on käytävä sopimusneuvotteluja, mutta myös suunniteltava luovia konsepteja mainoskumppaneita varten. Tarjoukset, mutta myös lopulliset strategiat. Numero kolme on mahdollisten yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden kehittäminen muiden julkkisten, bloggaajien, mutta myös tuotemerkkien tai paikkojen kanssa.

Hyvät sosiaalisen median toimistot yhdistävät nämä kolme perusasioita ja yhteistyön kolme näkökohtaa. Näin voitte yhdessä kehittää ja rakentaa toimivan järjestelmän bloggaajana tai julkkiksena, jonka avulla voitte jatkaa varsinaista intohimoanne 100-prosenttisesti ja saada rinnallenne kumppanin, joka keskittyy kaupallisiin ja luoviin näkökohtiin.