Henkilöstömarkkinoinnin ideoita: 5 luovaa esimerkkiä yrityksellesi

HR-markkinointi-ideoita – Haluatko työnantajana tehdä yrityksestäsi houkuttelevamman potentiaalisille työntekijöille ja erottua kilpailijoista? Silloin sinun kannattaa ehdottomasti luottaa luoviin HR-markkinointi-ideoihin. Loppujen lopuksi kohdennettu ja innovatiivinen HR-työ voi auttaa parantamaan yrityksesi imagoa ja tekemään siitä houkuttelevamman työnantajana. Tässä artikkelissa esittelemme viisi hyödyllistä HR-markkinointi-ideaa, joiden avulla voit nostaa yrityksesi parrasvaloihin ja houkutella huippulahjakkuuksia. Lue lisää ja opi, miten kohdennetuilla toimenpiteillä voit saada tuntuvaa etumatkaa työntekijämarkkinoilla.

5 luovaa HR-markkinointi-ideaa yrityksellesi

Henkilöstömarkkinointi on tärkeä osa henkilöstöhallinnon työtä, ja sen avulla voidaan parantaa yrityksen imagoa ja lisätä sen houkuttelevuutta työnantajana. Kohdennetuilla toimenpiteillä yritykset voivat aktiivisesti lähestyä kykyjä ja siten vahvistaa brändiään. Tämän saavuttamiseksi paljastamme tässä artikkelissa 5 hyödyllistä HR-markkinointi-ideaa, joita voit käyttää yrityksesi hyväksi.

Henkilöstömarkkinointi: Miten erottaa yrityksesi kilpailijoista?

Käytä työntekijöitä brändin lähettiläinä

Henkilöstömarkkinoinnin luova idea on käyttää omia työntekijöitä brändin lähettiläinä. Jakamalla kokemuksia ja vaikutelmia yrityksestä sosiaalisissa verkostoissa työntekijät voivat auttaa parantamaan yrityksen imagoa ja herättämään potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen. Näin voidaan ennen kaikkea vahvistaa työnantajabrändäystä.

Vieraile uratapahtumissa

Lisäksi uratapahtumien järjestäminen on myös erittäin hyödyllinen HR-markkinointi-idea, jonka avulla voit mainostaa HR-työtäsi. Tällaisten tapahtumien kautta yritykset voivat olla suoraan yhteydessä potentiaalisiin hakijoihin ja esitellä brändiään. Uratapahtumat voivat olla esimerkiksi työnvälitystilaisuuksia tai urapäiviä. Koska tällaisissa tapahtumissa saat tilaisuuden aloittaa suoran vaihdon kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Yrityksen sisäinen urasivusto

Luo urasivu yrityksenne verkkosivustolle. Urasivu tarjoaa kiinnostuneille hakijoille mahdollisuuden tutustua ajankohtaisiin työtarjouksiin ja erityisesti uramahdollisuuksiin. Se on tärkeä väline henkilöstömarkkinoinnissa, sillä se lisää työnantajan näkyvyyttä ja lisää siten todennäköisyyttä, että pätevät hakijat tulevat tietoisiksi työtarjouksistasi.

Käytä sosiaalista mediaa

Sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook, Instagram, TikTok tai Linkedin, ovat erityisen hyödyllisiä nuorille hakijoille, kun on kyse mahdollisesta työnantajasta tiedottamisesta. Siksi sinun ei missään nimessä kannata sivuuttaa tätä HR-markkinointi-ideaa ja vakuuttaa yhä useammin potentiaaliset kiinnostuneet omasta yrityksestäsi innovatiivisten postausten avulla.

Houkuttelevat henkilöstöedut

Tarjoa houkuttelevia henkilöstöetuja, kuten joustavia työaikoja, yrityksen terveydenhuoltoa, kolmastoista palkkaa tai bonuksia. Tämä voi auttaa tekemään yrityksestäsi paljon houkuttelevamman. Kannattaa kuitenkin välttää vanhentuneiden henkilöstömarkkinointi-ideoiden, kuten ilmaisen kahvin, hedelmien tai pöytäjalkapallon, edistämistä. Periaatteessa kaikki tekevät niin.

Lisää mielenkiintoisia HR-markkinointi-ideoita yhdellä silmäyksellä

Tässä osiossa käsittelemme lyhyesti muita henkilöstömarkkinointi-ideoita, joiden avulla voit erityisesti lisätä houkuttelevuuttasi työntekijänä.

Lisää HR-markkinointi-ideoita yhdellä silmäyksellä

  • Luo blogi, jossa esittelet yrityskulttuuriasi.
  • Esittele yritystäsi alakohtaisissa tiedotusvälineissä
  • Ylläpidetään tiiviitä yhteyksiä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.
  • Ota työntekijät mukaan yrityksen voittoihin.
  • Anna työntekijöillesi kristallinkirkas urasuunnitelma.
  • Luo myynninedistämistarkoituksessa tehty yritysfilmi
  • Järjestetään ”avointen ovien päivä” kiinnostuneille osapuolille.
  • Tarjota riittävästi tiedotusmateriaalia (esitteitä, videoita jne.).

Johtopäätös: Luovat HR-markkinointi-ideat antavat yrityksellesi huomattavaa etumatkaa.

Saksan työntekijämarkkinat ovat erittäin kilpaillut. Innovatiivisilla henkilöstömarkkinointi-ideoilla onnistut kuitenkin saamaan kilpailuetua kilpailijoihin nähden. Tämän artikkelin vinkit ovat antaneet sinulle tärkeän pohjan. Sinun kannattaa kuitenkin miettiä myös omia toimenpiteitäsi, joilla voit asemoida itsesi houkuttelevasti markkinoilla.

✔️ Oppiminen
✔️ Henkilöstömarkkinointi on tärkeä osa henkilöstöhallinnon työtä.
✔️ Työntekijöiden käyttäminen brändin lähettiläinä voi vahvistaa imagoa.
✔️ Uratapahtumat ja urasivut lisäävät näkyvyyttä.
✔️ Sosiaalinen media on tärkeä kanava potentiaalisten ehdokkaiden tavoittamiseksi.
✔️ Houkuttelevat henkilöstöedut tekevät yrityksestä houkuttelevamman.
✔️ Yhteydenpito yliopistoihin voi olla hyödyllistä.
✔️ Työntekijöiden voitonjaolla voi olla motivoiva vaikutus.
✔️ Kristallinkirkas urasuunnitelma lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä.
✔️ Yrityksen mainoselokuva voi vakuuttaa potentiaaliset ehdokkaat.
✔️ Avoimien ovien päivän kaltaiset tapahtumat voivat herättää kiinnostusta.
✔️ Riittävä tietomateriaali helpottaa tiedonsaantia.
✔️ Innovatiivisuus ja luovuus ovat tärkeitä menestystekijöitä.