Content Management System – Mitä CMS tarkoittaa?

Mitä CMS tarkoittaa? Sisällönhallintajärjestelmällä tarkoitetaan ohjelmistoa, joka hallinnoi verkkopohjaista tietoa ja antaa sen ylläpitäjien muokattavaksi, poistettavaksi tai luodakseen uutta tietoa. Samaan aikaan sisällönhallintajärjestelmät mahdollistavat kävijöiden pääsyn etusivulta eli verkkoselaimesta. He voivat myös lisätä, muokata tai poistaa tietoja sisällönhallintajärjestelmässä.

Sisällönhallintajärjestelmät mahdollistavat tiedonhallinnan kaikille

Yksi ensimmäisistä suurista sisällönhallintajärjestelmistä olivat Ebayn kaltaiset edelläkävijät. Käyttäjät voisivat antaa tietoja täällä myynti-ilmoitusten muodossa. Muut käyttäjät voivat puolestaan kommentoida näitä merkintöjä, esittää kysymyksiä tai jopa arvioida niitä. Sisällön luominen ei siis ole enää mahdollista vain yhdeltä alustalta käsin, vaan jokainen voi luoda sisältöä, hallita sitä ja halutessaan myös poistaa sen uudelleen. Todella erikoista on kuitenkin erittäin hyvä tiedonhallinta.

Tiedonhallinta sisällönhallintajärjestelmissä

Juuri suurten tietomäärien hallinta tekee sisällönhallintajärjestelmistä niin mielenkiintoisia. Aikaisemmin HTML-sivut rakennettiin staattisesti ja yksitellen, ja näin ollen jokainen artikkeli piti linkittää erikseen ja käsin, mutta nykyään sisältö lajitellaan dynaamisesti. Tämä tarkoittaa, että sisältö arkistoidaan tiettyjen avainsanojen tai kategorioiden alle, joita käyttäjät voivat sitten kerätä ja arkistoida. Kuka tahansa, joka on kiinnostunut esimerkiksi tietystä aiheesta, voi tarkastella vain kyseistä aihetta koskevaa sisältöä, mikä helpottaa tietojen ja informaation vastaanottamista.

Tämä on suuri etu myös järjestelmien ylläpitäjille, koska he voivat turvautua käyttäjien tuottamaan sisältöön. Käyttäjien tuottama sisältö voi tuottaa paljon enemmän tulosta kuin mitä työntekijät voisivat tehdä. Esimerkiksi pelkästään YouTubeen käyttäjät lataavat päivittäin useita satoja vuosia videomateriaalia. Tähän kuuluu hauskoja videoita, joissa on komediallisia yksiköitä, mutta myös dokumentteja historiallisista tapahtumista, vankilavangeista tai yksityisiä lomavideoita, aina taidokkaasti tuotettuihin matkablogeihin asti. Sisältö on erittäin monipuolista, ja tämä on mahdollista vain käyttäjien tuottaman sisällön avulla. Mitä enemmän käyttäjiä sosiaalisella verkostolla, yhteisöllä tai sisällönhallintajärjestelmään perustuvalla alustalla on, sitä arvokkaampi se on.

Big datalla on tässä myös suuri merkitys, samoin kuin algoritmilla, johon haku- ja suodatusjärjestelmät perustuvat. Mitä älykkäämmin tämä algoritmi lajittelee ja arvioi tietoja, sitä paremmat tulokset ovat käyttäjille, sosiaalisten alustojen ylläpitäjille tai omistajille ja tietenkin mainostajille.

Nykypäivän standardien mukaan blogi, sosiaalisten verkostojen suuret jättiläiset, ja WordPressin kaltaiset sisällönhallintajärjestelmät ovat muuttaneet tiedon nopeutta ja myös sisällön arkistointia.

CMS – Sisällönhallintajärjestelmät

  • Sisällönhallintajärjestelmällä tarkoitetaan ohjelmistoa, joka hallinnoi verkon tietoja ja antaa ne ylläpitäjien käyttöön muokattavaksi, poistettavaksi tai luotavaksi uusia tietoja.
  • Yksi ensimmäisistä suurista sisällönhallintajärjestelmistä oli Ebay.
  • Erityisen käytännöllistä on, että CMS lajittelee sisällön dynaamisesti.
  • Käyttäjien tuottama sisältö voi tuottaa enemmän tulosta kuin mitä työntekijät voisivat tehdä.
  • Mitä enemmän käyttäjiä sosiaalisella verkostolla tai sisällönhallintajärjestelmään perustuvalla alustalla on, sitä arvokkaampi se on.
  • Big Datalla ja algoritmeilla on myös suuri merkitys, sillä mitä älykkäämmin algoritmi lajittelee tietoja, sitä kiinnostavammiksi ne tulevat käyttäjille.